• ขยัน อดทน กับตำแหน่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ พิจารณาพิเศษ
 • มี สุขภาพจิต แจ่มใส

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการบัญชี
 • อดทนประหยัดและมีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • Cost variance analysis
 • Experience in cost accounting
 • Maintain stock code and recipe and in system

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ควบคุม3.ทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในสต็อก

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • ผ่านการใช้โปรแกรม express

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

19-Jan-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี มีประสบการณ์ในการทำบัญชี

19-Jan-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี มีประสบการณ์ในการทำบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

18-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านสายงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทัศนคติ ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

18-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

18-Jan-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สนใจงานสำนักงานบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยผ่านงานหรือผ่านการฝึกงานมา
 • ลงบัญชี ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า สาขาหาดใหญ่

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี และคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีสต๊อก อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานสายงานโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
 • service charge (ไม่การันตี)

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

17-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน

17-Jan-18

 

Applied
 • Overview all account transaction
 • Responsible to maintain all hotel stores
 • At least 5 years in the field of Accounts

17-Jan-18

 

Applied

Account Payable Officer

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

 • วุฒิปวส. - ปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

17-Jan-18

 

Applied

Cashier

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

 • ม.3-ปริญญาตรี มีประสบการณ์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

17-Jan-18

 

Applied

Assistant Chief Accounting

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

17-Jan-18

 

Applied

Chief Accountant

Park View Limited

สุราษฎร์ธานี

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • วุฒิปวส. - ปริญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี

17-Jan-18

 

Applied
 • บันทึกบัญชีซื้อสด/ซื้อเชื่อ ทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดเตรียมข้อมูลภาษี ซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำภงด.1,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30

17-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เข้าออกเวลาห้างได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบทำงานบริการ

17-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม excel pivot ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

17-Jan-18

 

Applied
 • งานเกี่ยวกับระบบบัญชี-ระบบภาษีบริษัท
 • มีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไทย-อังกฤษได้ดี

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

16-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Program สำเร็จรูปได้
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • Female age above 35 years old
 • Good command of English in both written and spoken
 • At least 5 years

16-Jan-18

 

Applied
 • 2-3 years experience in position
 • Good Attitude & service mind
 • Work well under pressure

16-Jan-18

 

Applied
 • Accounts Payable and Accounts Receivable
 • Reading Comprehension - Demonstrates understanding
 • Auditing and Reconciliation - The ability to recog

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • ปิดบัญชีรายเดือนได้ วิเคราะห์งบการเงินได้

15-Jan-18

 

Applied
 • รับเอกสารใบวางบิลจาก Supplier
 • รับวัสดุ-อุปกรณ์ จาก Supplier
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 - 6 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์
 • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน โดยตรง

15-Jan-18

 

Applied
 • 8-10 yrs experience in Finance/Accounting
 • Tax Law, Accounting System
 • Good English Skills

15-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. ปวส.
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีโปรแกรม เอ็กเพรส
 • จัดทำภาษีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถเช็คสต๊อกได้
 • อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

13-Jan-18

 

Applied
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักงานบริการ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล