• ชุดฟอร์มพนักงาน Uniform for Staff
 • ประกันสังคม Social Security
 • ปรับเงินเดือนประจำปี Annual Salary Increase

38 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จบปวส ปวช หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างตามที่มอบหมาย
 • มีประสบการทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นงานโครงการระยะสั้น 3 - 4 ปี
 • งานอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย
 • ช่วงระหว่างวันหยุดสามารถท่องเที่ยวเกาะ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มีความรู้และทักษะโดยตรงทางสายงาน
 • ประสบการณ์การทำบัญชีมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรีสาขาด้านการบริหารโรงแรมหรือสูงกว่า
 • มีความกระตือรือร้นและแก้ไขสถานการณ์ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีคะแนน Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี รวบรวมเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี

CHINTA MARKET CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีหรือการเงิน มากกว่า 1 ปี
 • อัธยาศัยดี เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งการฟังและการพูด

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีภูมิสำเนาพื้นที่

18-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี รวบรวมเอกสาร ส่งสำนักงานบัญชี

18-Dec-18

THB13k - 16k /เดือน

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี

CHINTA MARKET CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีหรือการเงิน มากกว่า 1 ปี
 • อัธยาศัยดี เป็นนักสื่อสารที่ดี ทั้งการฟังและการพูด

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ

18-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Good Mathematics knowledge
 • Good command in English

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านงานบัญชี การปิดงบ
 • สามารถเดินทางไปทำงาน อ.จะนะได้

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปวส ปวช หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างตามที่มอบหมาย
 • มีประสบการทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

18-Dec-18

 

Applied
 • 6 to 8 years of accounting and finance experience
 • Fluent in English is a must, work in Samui
 • Have a basic knowledge of taxation

18-Dec-18

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษในสายงานได้บ้าง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Dec-18

 

Applied
 • Join the top Thailand Destination Wedding company
 • Most pleasant working industry
 • Work with international clienteles

18-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบสาขาการบัญชี
 • ทำงาานด้านบัญชีได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)
 • ประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความขยัน-อดทน / ละเอียดรอบคอบ

18-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรู้บัญชีเบื้องต้น

17-Dec-18

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • ขยัน อดทน
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

17-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด

17-Dec-18

 

Applied
 • สามารถทำงานได้ที่เกาะสมุย
 • มีความสามารถด้านหน้าที่งานที่ทำงาน
 • มีความเป็นผู้นำ

17-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีทั่วไป, บัญชีต้นทุน
 • รับนักศึกษาจบใหม่

17-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์, คิดบวก

15-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถลงบันทึกรายการบัญชีได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

14-Dec-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับสรรพากร
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรักการเรียนรู้สิ่งใหม

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะขับจักรยานยนต์ได้ / มีใบขับขี่
 • สามารถออกติดต่องานนอกสถานที่ได้

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี งานธุรการ/งานเอกสาร
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • ปวส.สาขาการจัดการทั่วไป,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,บัญชี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
 • ภาษีซื้อ - ขาย
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

14-Dec-18

 

Applied
 • Good command of spoken and writing english
 • Excellent working knowledge of MS Excel, Word
 • Bachelor degree in Accounting

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

14-Dec-18

 

Applied