• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลบัญชีภาษีค่าใช่จ่ายของบริษัท

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ รายการบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการขาย
 • ปิดงบการเงินประจำงวด โดยจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • หากอยู่เชียงใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก คงเหลือ ดูแล stock สินค้า
 • วุฒิปวส. /ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Auditor

GUSTO BEVERAGE LTD., PART.

เชียงใหม่

 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนช่างสังเกต

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บัญชีการเงิน
 • ดูแลเอกสาร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี

24-Nov-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Payroll ได้
 • จบ ปวส.หรือ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • จบ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

24-Nov-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • ใช้งานโปรแกรม Express ได้
 • ใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้

24-Nov-17

 

Applied
 • ทำงานเอกสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการทำงานได้ดี
 • ชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการพูด เจรจาได้ดี

24-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลเรื่องเอกสารทางการเงินของบริษัท

24-Nov-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีบริษัท ( ลูกหนี้ การเงินรับ/จ่าย)
 • ปวส. การบัญชี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชี

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถฝึกได้

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถฝึกได้

24-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการ์งานบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานบัญชีต่างๆของบริษัท

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถบันทึกบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ได้

24-Nov-17

 

Applied
 • degree in Accounting from certified University
 • Strong business acumen and analytical
 • Good fundamental accounting concepts

24-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

24-Nov-17

 

Applied
 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • สามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรายได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้ ระบบ SAP ได้

24-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในสายการเงิน หรือบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนพื้นทื่ (จ.พิษณุโลก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชี รับ-จ่าย ลงรายละเอียดการซื้อ-ขาย
 • วุฒิปวส.จบด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบัญชีอย่างน้อยหนึ่งปี

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Nov-17

 

Applied

Finance Officer

CHACHA THAI CO., LTD.

เชียงราย

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

24-Nov-17

 

Applied

Credit Control

CHACHA THAI CO., LTD.

เชียงราย

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน
 • มีความรู้และเข้าใจระบบภาษีต่างๆ

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • ทำงบบัญชี งบดุล
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน การเงิน มาอย่างน้อย 1 ปี

23-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน การเงิน มาอย่างน้อย 1 ปี

23-Nov-17

 

Applied
 • บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา

23-Nov-17

 

Applied
 • financial and tax strategies
 • risk management
 • the development of a financial and operational str

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา

23-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีต้นทุน
 • จัดทำและควบคุมตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ป.ตรี
 • สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

23-Nov-17

 

Applied
 • Experiences in standard costing
 • Experiences in operational cost management
 • Experiences in controlling in manufacturing

23-Nov-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เบื้องต้นได้
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานได้ดี

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล