• มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years’ experience as a certified public account
 • 10+ years’ experience in an accounting leadership
 • Language : Good command of written English and spo

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้
 • บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ตรวจสอบสถานะลูกหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตั้งใจทำงาน
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรงต่อเวลา
 • ไม่ขาดงานบ่อย ขาดได้ตามสิทธิ
 • รู้จักหน้าที่ตัวเอง ไม่เกี่ยงงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

25-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามาเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

25-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

25-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • อดทน ตรงต่อเวลา ขยัน

25-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ซื่อสัตย์ รอบคอบ

25-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • มีความรอบรู้ หรือมีความรู้รอบตัวดี

25-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี
 • ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับ

25-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชีเบื้องต้น
 • จัดทำภาษี เช่น ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี

25-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • มีประสบกาณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

25-Jun-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finace/Admin

Meritton Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Ability to undertake accounting functions
 • manage office administration task
 • Good command of spoken and written English

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รับโทรศัพท์จองห้องพัก เก็บเงินค่าห้องพัก

22-Jun-18

 

Applied
 • Assist on In-depth/customized costing
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-5 years working experience in financial analysis

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ถึงปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ประกันสังคม

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

22-Jun-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • Finance officer
 • การเงินการบัญชี

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

SIAM MANDALAY COMPANY LIMITED

เชียงใหม่

 • Accountant
 • Open Bravo
 • PND 54 and PND 36

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

22-Jun-18

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ และความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมาก่อน
 • มีความสามารถและมีความสุขการเรียนรู้ด้วยตนเอง

22-Jun-18

 

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • -มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานสูง
 • -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

22-Jun-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-18

 

Applied
 • ระบบการทำงานที่ดี
 • สวัสดิการดี
 • บริษัทมีความมั่นคง

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ถึงปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ประกันสังคม

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปวส/ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • พนักงานประจำ

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน บัญชี บริหาร
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
 • รับรายการสั่งซื้อ ตัดสต็อค แจ้งวางบิลลูกค้า

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee Cost management & Capital investment
 • Ensure Accurate/timely Monthly & Quarterly reports
 • Support Budgeting & Forecasting activities

21-Jun-18

 

Applied
 • เช็คสต๊อกสินค้าเข้าออก
 • บัญชีทั่วไป งานธุรการทั่วไป อื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ุรกิจ

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

20-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

20-Jun-18

 

Applied
 • Cost Controller
 • Production
 • Manager level

20-Jun-18

 

Applied
 • Accouting
 • Assistant Manager
 • Lamphun

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant
 • Accounting
 • Lamphun

20-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

20-Jun-18

 

Applied