ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดีมาก
  • ทำงานโดยใช้ระบบ ERP SYSTEM
  Hoya Optics (Thailand) Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • CPA Program
  • ACCOUNTING
  • ACCOUNTING EXPERIENCE
  Changpinit Engineering (2539) Co., Ltd.'s banner
  Changpinit Engineering (2539) Co., Ltd.'s logo

  Head of Accounting/หัวหน้าบัญชี

  Changpinit Engineering (2539) Co., Ltd.
  พิษณุโลกTHB 25K - 35K /เดือน
  • เงินเดือน 25,000-35,000
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี ระดับหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
  • เงินปรับประจำปี ค่าอาหารกลางวัน กองทุนเงินทดแทน
  Changpinit Engineering (2539) Co., Ltd.'s banner
  Changpinit Engineering (2539) Co., Ltd.'s logo
  พิษณุโลกTHB 25K - 35K /เดือน
  • เงินเดือน 25,000 - 35,000
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน ผู้จัดการ 5 ปี ขึ้นไป
  • เงินปรับประจำปี กองทุนเงินทดแทน ค่าอาหารกลางวัน