• ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4+ years accounting experience
 • Proficient in Excel
 • Experience in SAP is a plus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance
 • 2 year work experiences in accounting
 • Competitive salary and benefits

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บันทึกรับชำระหนี้
 • ตรวจสอบรายงานเงินฝากลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ปวช.ปริญญาตรี สาขาบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Sr.Account
 • Tax
 • Company Tax

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP
 • Cost Controller
 • 1 year direct experiences preferable EPC

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำรายงานบัญชี้เจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3-year experience in accounting in manufacturing
 • TOEIC 550; SAP knowledge would be an advantage

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน BOI และเคยใช้ระบบ ERP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 year manufacturing accounting experience
 • IFRS knowledge, CPA ,Home Appliance experience
 • Finance, Accounting, Costing, Automotive factory

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB120k - 160k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธุรการและบัญชี
 • ดูแลและจัดการเรื่องธุรการและบัญชีทั้งหมด
 • มีประสบการณ์การทำธุรการบัญชีมาก่อน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจ อดทน และใจเย็น
 • ปวช/ ปวส/ป.ตรี สาขา บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good in English
 • 3-6 months contract
 • Costing or Accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Audit experience for 3 years
 • Able to go to Japan for training once a year
 • Communicative English (Neo-4)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Auditor
 • Internal Audit
 • Risk assessment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP
 • โบนัส ปรับเงินประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี การอบรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Accounting
 • Strong knowledge of Thai Accounting Laws
 • Fluent in English (speaking and writing)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความขยันและอดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years' experience in a senior accounting role.
 • Good reconciliation skills.
 • Maintaining the integrity of the general ledger

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master’s degree
 • 10+ years of experience
 • Excellent Excel and PowerPoint skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 year experience
 • Good understanding Thai Taxation, IFRS
 • TAX Audit, Revenue Office, BOI, Accounting

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Direct Experience > 4 years in General Accounting
 • working experience accounting under manufacturing

18-Sep-18

 

Applied
 • Workplace Area: Amatanakorn, Industrial Estate
 • Bachelor's Degree Accounting
 • Experience in Accounting Costing/GL

18-Sep-18

 

Applied
 • FMCG
 • New set up plant
 • US company

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

18-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years’ experience in Finance & Accounting Dept
 • Good English communication skill

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน
 • กำกับดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อยและค่าใช้จ่าย

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชี การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่
 • ประสบการณ์ การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานบัญชีทั่วไป ตรวจสอบบัญชี ประสานงานลูกค้า

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี การบัญชี
 • มีอัธยาศัยดี
 • มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • 15-20 years experience in related field
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Thai National, age between 35-45 years

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Play a key role as Plant Accounting Manager
 • Monitor and control on day-to-day operations
 • Advice and provide prompt meaningful analysis

18-Sep-18

 

Applied
 • Supervise and manage Accounting Section
 • Having management skill in accounting section
 • GM class of experience in accounting section

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

18-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสากลของงานตรวจสอบภายใน

18-Sep-18

 

Applied
 • Min. 3 years experiences
 • Salary negotiable
 • 5 Working day @ Sriracha, Chonburi

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยื่นงบการเงิน,รายงานการเงิน,แผนงบประมาณประจำปี
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50,ภงด 51
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี , ดูแลงานบัญชีและการเงิน

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied