Accountant / พนักงานบัญชี

BEST-PAC CONCRETE (2) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ดูแลการเบิกจ่าย/ การวางบิลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการ์ณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี

SIRIPONG MACHINERY LIMITED PARTNERSHIP

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ป.ตรี บัญชี
 • มีใบผู้สอบบัญชี CPA
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied

LPS ประจำ หจก.สุพัฒน์มอเอตร์ ( ด่วน !! )

Suput Motor Ltd., Part.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

17-Jan-18

 

Applied

CHIEF FINANCE OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 7 years of experience in finance
 • Able to work in the North East

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Supervisor หัวหน้าฝ่ายบัญชี จ.นครพนม

Mitsil Center Group Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถในใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

16-Jan-18

 

Applied

Assistant Accounting manager/ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

I Q PHAIBOON GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ควบคุมดูแลงานบัญชีและการเงิน
 • ให้คำปรึกษา ตรวจสอบแนะนำด้านบัญชี
 • สามารถปิดงบได้

15-Jan-18

 

Applied

Account Manager/ผู้จัดการบัญชี

I Q PHAIBOON GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บัญชีในประเภทธุรกิจ 3 ปี
 • สามารถปิดงบได้

15-Jan-18

 

Applied

Accountant - Financial Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

I Q PHAIBOON GROUP CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ในการทำงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Ms.office และ Express

15-Jan-18

 

Applied

Accountant พนักงานบัญชี

RATTANADESIGN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง

15-Jan-18

 

Applied

Accounting Officer

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 5 years’ experience in General or Cost Accounting
 • Location: Chaiyaphum

15-Jan-18

 

Applied

Cost Accounting Supervisor/หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

Buriram Sugar Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนกบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี

15-Jan-18

 

Applied

Finance and Accounting Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Fluent English communication skills.

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting and Finance (Accountant - Open to Filipinos only with a Certificate in Accounting)

Erawan Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Supports financial decision-making
 • Prepares monthly, quarterly and annual statements
 • Prepares special reports by studying variances

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree(s) majoring in Accounting.
 • Good command of English,
 • Minimum 3 years experience

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant พนักงานฝ่ายบัญชี

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
 • ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

10-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล