• MNC Manufacturing Environment
 • English is a MUST
 • 8 years’ experience in Accounting

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานประจำที่เกาะช้างได้

12-Jan-18

 

Applied
 • Diploma / Bachelor degree in Finance & Accounting
 • Minimum 5 years of experience as Financial Control
 • Able to travel and work in Koh Chang

12-Jan-18

 

Applied

Cost Controller

AWA RESORT KOH CHANG

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ผ่านประสบการณ์งานด้านการทำต้นทุนมาอย่างน้อย 1 ปีขึ
 • สามารถทำงานประจำที่เกาะช้างได้

12-Jan-18

 

Applied
 • 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

11-Jan-18

 

Applied
 • 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล