• Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years of Accounting Department
 • Excellent verbal and written English communication

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี

Pream Sri 2000 Ltd., Part.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ปวช.-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์,การจัดการ,บัญชี, อื่นๆๆ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 20 - 35 ปี

16-Nov-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี รับจ่ายเงิน
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถเริ่่มงานได้ทันที

16-Nov-17

 

Applied

Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

AB STEEL CO., LTD.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ดูแลงานด้านการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลังสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ปิดงบการเงินภายในได้ ส่งรายงานให้ผู้บริหารตรวจสอบ

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล