• ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในสายการเงิน หรือบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนพื้นทื่ (จ.พิษณุโลก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • bachelor's degree in a related field
 • must have significant senior management experience
 • knowledge in SAP or a similar ERP systems

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางบัญชี
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย มีความรู้เกี่ยวกับ ภงด.3
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับงานบัญชีได้

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานสต็อกและเคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • ปวส.หรือ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สาขาการบัญชีและการเงิน

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถบันทึกบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • งานบัญชีด้านการซื้อ-ขายรถยนต์ งานบริการซ่อม
 • เพศชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี

15-Jan-18

 

Applied
 • สาขาปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์บัญชีสต็อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน มีใจรักในการงานบัญชี

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล