• วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถบันทึกบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในสายการเงิน หรือบัญชี 1-2 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนพื้นทื่ (จ.พิษณุโลก) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. - ป.ตรี
 • สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

23-Nov-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เบื้องต้นได้
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานได้ดี

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • แคชเชียร์ พนักงานขาย เติมของ เตรียมของ
 • ปวช.- ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีบุคคลค้ำประกัน (คนในพื้นที่)

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล