• ป.ตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

28-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial System Analysis Assistant Manager

DEESTONE CORPORATION LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • วางแผน / วิเคราะห์
 • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

28-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Assistant Manager (Costing)

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 5 years costing experience in manufacture
 • Skillful Excel practice at costing analysis
 • Calculate period cost change in inventory

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Staff

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3 years experiences in Accounting
 • Good command in English will be advantage

21-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Internal Audit Manager/Supervisor

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Internal Audit
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Audit

20-Feb-20

 

Applied

Site Controller

Akzo Nobel Paints (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • SAP
 • industrial/manufacturing environment
 • investment evaluations

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years of experience in Finance with CPD licence
 • BA or MA Accounting/Finance with English fluency
 • Able to work in Samutsakorn province near Praram 2

18-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied