• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.การบัญชีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ซือสัตย์ รับผิดชอบต่องาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านบัญชี AR
 • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี AR ของบริษัท
 • จัดทำบัญชีด้านรับ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีด้านจ่าย
 • จัดทำบัญชี AP
 • ควบคุมงานบัญชีด้านจ่าย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์ต้นทุน
 • จัดทำบัญชีต้นทุน
 • เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Cost Controller Supervisor

Wilsonart (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Accounting
 • Budget
 • Finance

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare audit planning, audit scope
 • Performing an audit
 • English communicable

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant/บัญชี/การเงิน

SEA KING FOODS CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • จบปริญญาตรี หรือ ปวส.ด้านบัญชี
 • 15,000-20,000
 • บริษัทตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

21-Jun-18

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Chief Financial Officer

D-Land Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง CFO 3 ปี ขึ้นไป
 • บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินขอ
 • บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษ

21-Jun-18

 

Applied

Accounting Manager

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Accounting Manager
 • CPA
 • Accounting and Controlling

20-Jun-18

 

Applied

Financial Analysis Manager

DEESTONE CORPORATION LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Minimum of 5 years of experience in a related fiel
 • Prepare short and long term financial plan
 • ืทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst. Finance Manager

Siegwerk (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Minimum 5 yrs. experience in Accounting
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Working at Samutsakorn province

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

Kruger Ventilation Industries Asia Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Salary: 80,000 – 100,000 THB
 • At least bachelor degree in accountancy
 • At least 3 years’ experience in auditing

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน พัสดุและทรัพย์สิน
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี SAP

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย-หญิง และโปรแกรมบัญชี SAP
 • .มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีอย่างน้อย 15 ปี

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Account, experience with good salary
 • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
 • A minimum of 3 year experience in accounting

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and HR Director

RSM Recruitment (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • lead and oversee finance and accounting
 • Minimum 10 years of financialmanagement
 • Experience in food and beverage manufacturing

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • ปิดบัญชีของบริษัท
 • มีสามารถใช้โปรแกรม ERP ได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance manager
 • Finance Analyst
 • Finance Accounting

18-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและตลาดหลักทรัพย์
 • อายุ 35-45
 • บริษัทมีความมั่นคง

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีทักษะในการใช้MS Office ได้ดี
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปีขึ้นไป

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5+ yrs in cost accounting, Manufacturing Business
 • Strong skill in variety of cost calculation
 • Good Command of English/ ERP program experience

16-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied