• วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ใช้โปรแกรมทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการปิดงบบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีสวัสดิการให้กับพนักงาน

16-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or MBA degree in Accounting
 • Accounting Experience with MNC Manufactory
 • Can work at Pathumtani

15-Dec-18

 

Applied
 • BS/MA degree in Finance or Accounting
 • Salary : Depends on ability
 • Commencement : As soon as possible

15-Dec-18

 

Applied
 • Professional Internal Audit
 • Bonus Guarantee at 2 Months per Year
 • 5 Working Days / Week. 08:00 - 17:00

14-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • MBA, Master Degree is a plus
 • Audit background is required
 • Good command of English

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชีโรงแรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • fixed asset
 • accounting
 • fixed asset accounting

14-Dec-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

14-Dec-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • English skills & play sport actively
 • Freedom to take decisions yourself every day
 • Business owner mindset - career opportunities

14-Dec-18

 

Applied
 • International tax
 • Corporate tax
 • US Tax.

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Analyst

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Financial analysis
 • Business analysis
 • Budgeting and Costcontrol

14-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

14-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

14-Dec-18

 

Applied

Internal Audit

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Knowledge of US GAAP, SEC and SOX
 • Accountant
 • Finanacial

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years experience in big 4 Audit firm
 • CPA license and Experience in a Public Limited
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting.

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in internal audit
 • Good command in English
 • Manufacturing background is a plus

13-Dec-18

 

Applied
 • Preparing input & output VAT reports
 • Knowledge of SAP (R3) is preferable.
 • Preparing daily payment vouchers

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 6 years related working experience
 • Fluent in English
 • Advanced Excel skills and SAP or Oracle system

12-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ (SAP)

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting
 • MS Office
 • Able to use SAP is preferable

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการด้านบัญชีต้นทุน 0 - 2 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

12-Dec-18

 

Applied
 • Accounting experience more than 2 years
 • Good command of English communication
 • Able to work at Pathumthani

12-Dec-18

 

Applied

Cost Acoounting Supervisor

PZ Cussons (Thailand) Limited

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor degree in Accounting/Finance
 • Minimum 3-5 year experience in Accounting/Costing
 • Familiar with SAP Program

12-Dec-18

 

Applied
 • Male or Female, Age 32-40 years old
 • 5 y work exp in Cost Accounting & Cost Control
 • Proficiency in SAP program (FI, CO, MM, PP)

11-Dec-18

 

Applied
 • Quotation
 • Business Analyst
 • Sale & Marketing

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

JAC AYUTTHAYA

เมืองปทุมธานี

 • Monthly closing - ensure the correct cost/accrual
 • Asset Capitalization – ensure all costs
 • Capex and Cost Tracking – perform the regular/mont

11-Dec-18

 

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

11-Dec-18

THB25k - 45k /เดือน

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

11-Dec-18

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

11-Dec-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance/Accounting.
 • 2 years working experiences in the field.
 • Knowledge in SAP (R3)

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Finance
 • Good Command in English.
 • Excel Database

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้น
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้น
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร

10-Dec-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

08-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

08-Dec-18

 

Applied