• สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน 8 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านโปรแกรม express / ERP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Oversee Finance and Accounting operations
 • Experience in manufacturing environments
 • Strong skill in MS Office (Excel, Power Point)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • female, age not over 35 years old.
 • Graduation Accounting, Management,or related field
 • At least 5 years experience in accounting field.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10+ years in progressively responsible financial
 • BS in Accounting or Finance, MBA and/or CPA highly
 • preferably in Manufacturing/Export food ready meal

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Minimum 7 years working experience in costing
 • Having knowledge of SAP
 • Can work at the plant in Nakornprathom

16-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาโทขขึ้นไป สาขาการเงิน, เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและนำเสนอข้อมูล
 • มีประสบการณ์โดยตรงอย่างน้อย 2 ปี

15-Oct-18

 

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • ทำงานบัญชี

15-Oct-18

 

Applied
 • ปวส, ปริญญาตรีสาขา การบัญชี ( รับ 1 อัตรา )
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ติดต่อโทร 034-900-896

13-Oct-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accountant

Muenli Star Global Trade Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ปวส, ปริญญาตรีสาขา การบัญชี ( รับ 1 อัตรา )
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ติดต่อโทร 034-900-896

12-Oct-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Business Administrative
 • Good English communication skills.
 • Able to multi-task and work under pressure.

12-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied