ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Food Star Co., Ltd.'s banner
  Food Star Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • บัญชีต้นทุน,Costing
  • ปริญญาตรี การบัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน

  Accounting Officer/taxes/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/ภาษี

  Inter Rungreang Group Co., Ltd./บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด
  ปริมณฑล-นครปฐมTHB 16K - 25K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)