• คิดเงินให้ลูกค้าโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • อายุ 20-30 ปี เพศหญิง
 • ทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงานรอบกลางคืนได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work on Operations Excellence
 • Define Product Life Cycle Management Process
 • Sr Financial Process Mgr._Oracle

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ,สมุห์บัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in Accounting and Tax
 • preferably in senior position

15-Aug-17

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

11-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

11-Aug-17

 

Applied
 • ติดตามการตรวจสอบภายในด้านคุณภาพสินค้า
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

11-Aug-17

 

Applied

Audit Supervisor

Plearnwan Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • บันทึกข้อมูลการรับเข้า - การเบิกจ่ายสินค้าประจำวัน
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล