ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 454 ตำแหน่งงาน
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คันนายาว
  • 5-10 experience of GL, Accounting Closing, TAX
  • SAP experience is preferable
  • Submit Financial report to HQ
  Hawley & Hazel Chemical (Thailand) Company Limited's banner
  Hawley & Hazel Chemical (Thailand) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelor or Master in Accounting or Finance.
  • 10 years work experience in Accounting
  • Manage for GL/AP /AR/Account reconciliation
  Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
  Commy Corporation Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • บันทึกรายการปรับปรุง และใบสำคัญปรับปรุงบัญชี
  • รายงานด้านภาษี
  • รายละเอียดประกอบงบการเงิน
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  จตุจักร
  • Bachelors’ degree or high in Accounting
  • Experiences in auditing field is preferable
  • Good command of English
  Sports Engineering and Recreation Asia Ltd.'s banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับระบบ ERP หลักขององค์กร
  ITE-ACME Joint Venture Co.,Ltd's banner
  ITE-ACME Joint Venture Co.,Ltd's logo
  ห้วยขวาง
  • Responsible for financial accounting close process
  • AR,AP,GL background with international corporation
  • Good Command of English (Written & Spoken)
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี/ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวกับระบบ ERP หลักขององค์กร
  Raimon Land Public Company Limited's banner
  Raimon Land Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in Accounting and Auditing.
  • Manage all operations of Accounting.
  • Familiar with ERP system, especially in NAV.
  ถัด ไป