ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  PRTR Recruitment & Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment & Outsourcing's logo

  Financial Analyst

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Degree in Accounting, Finance, Economics, Etc
  • 2 Yrs Experience in Financial Analysis/Projection
  • Able to Work in Nonthaburi Area
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD
  • มีประสบการณ์งานด้านงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
  • มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • หญิง อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป สามารถทำบัญชีปิดงบรายเดือน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ในด้านการทำบัญชี (AR/AP/GL)
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  PRTR Recruitment & Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment & Outsourcing's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Oversee Perspective of Accounting Operation
  • Report to IB & Country Finance Controller (Expat)
  • Exp in Acctg/Finance Functions Related Industry
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน / บัญชี / ตรวจสอบ 3-5
  • บริหารกระแสเงินสดของ บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำงบการเงินและภาษีอย่างทันท่วงทีต่อผู้บริหาร
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่THB 55K - 70K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วางแผน จัดทำฐานข้อมูลการผลิตสินค้าแต่ละชนิด (BOM)
  • วางแผนระบบสินค้าคงคลัง ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)