ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 379 ตำแหน่งงาน
  PTT Public Company Limited's banner
  PTT Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ป.โท : Accounting, Account & Finance, MBA
  • มีความรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน/งบการเงิน
  • วิเคราะห์ผลบัญชี ซื้อกิจการ ควบรวม ตั้งบริษัทใหม่
  Playtorium Solutions Company Limited's banner
  Playtorium Solutions Company Limited's logo
  จตุจักร
  • บันทึกตั้งหนี้และบันทึกการจ่ายชำระหนี้ (AP, PV)
  • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี วางบิลรับเช็ค (AR, RV)
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่น BOI , IPO
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป :การบัญชี /ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การจัดทำและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
  JT International (Thailand) Limited's banner
  Charoen Pokphand Foods Public Company Limited's banner
  Charoen Pokphand Foods Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Bachelors' degree in Accounting.
  • Review and record Fixed Assets.
  • Good English language
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  จตุจักร
  • Bachelor’s Degree in finance, accounting
  • 1 Year experience SAP System, Accounts palpable
  • 3-5 years experience accounts payable, accounts
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีก
  LIGHTSOURCE Co., Ltd.'s banner
  LIGHTSOURCE Co., Ltd.'s logo
  ลาดพร้าว
  • Accounting, Financial more than 5 yrs experience
  • Continuing Professional Development (CPD)
  • CPA would be advantage
  Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd.'s banner
  Tri Petch Isuzu Leasing Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Bachelor's Degree or higher in Accounting field
  • New graduate is welcome
  • Good in English both speaking and writing
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปี ด้านงานบัญชี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
  • ปิดงบการเงินได้
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : การบัญชี /การเงิน /ตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายสรรพสามิต
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  ถัด ไป