พนักงานบัญชี

Canapaya Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • พิมพ์แบบภ.ง.ด.1,3,53
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถจับประเด็นสำคัญและสรุปออกมาเป็นรายงานได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Highly Rewarding Remuneration Package
 • Opportunity to Work with a Leading Global Brand
 • Great Location Close to the BTS

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Finance Manager
 • SAP

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Highly Attractive Salary and Benefits
 • Great Location in the Centre of Bangkok
 • Rare Opportunity of a Regional Role in Thailand

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • At least 3 years experience
 • Good English communication skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 - 8 years in Audit or Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Internal controls

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance, Accounting, Internal Control
 • CPA, US GAAP, IFRS
 • SOX compliance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Timesconsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare and reconcile month/year-end closing
 • Responsible for Tax, VAT, Withholding Tax duties
 • Responsible for fixed assets control, report, GL

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1-2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี, กฏหมายภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1-2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Performing month, quarter and year-end closing
 • Analysing financial statements and recommending
 • Bachelor's Degree in Accounting and CPD holder

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance , Accountant , Tax return and VAT
 • rolling forecast , budgeting , oil and gas
 • Statutory account

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรี สาขา การบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 1-2 ปี
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office , Word
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน35ปี
 • วุฒิทางด้านบัญชี ปวส.หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย1ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance & Accounting
 • Minimum 7 years experience
 • Excellent fluency in English (both verbal and wr

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Close monthly and yearly accounts
 • 5 years of working experience in Accounting
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Professional certification (CPA, CPIAT or MSCG)
 • 5-10 years of experience in internal audit
 • Able to travel abroad on an assignment basis.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Billing Officer

Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Clarifying invoices with supporting documents
 • Invoicing database updating, upload in server
 • Daily or Weekly invoicing and revenue report

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Auditor
 • Group Reporting
 • Financial Analyst

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cashier/ แคชเชียร์

Shunka Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิ ป.ว.ช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To utilize and develop your accounting
 • To learn and grow with a company
 • Be in charge of closing monthly-yearly accounts

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leasing and Hire purchase experience
 • Machinery and Vehicle Leasing experience
 • Overall management/Own P&L responsibility

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือ ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่อง ระบบ ERP (MICROSOFT DINAMIC AX)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Fund Manager

Globlex Securities and Globlex Group

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s or Master’s degree in Finance
 • Working experiences in financial institutions
 • Require Fund Manager license

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Salary is negotiable.
 • Working hours : Mon-Fri 8am-5pm
 • Progressive working

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage and monitor operating expenses
 • monthly actual updates and variance analysis
 • Reporting and budget/forecast planning process

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage accounting activity for the group
 • Experience in managing accounting team
 • Exp with leasing or financial services company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

secretary

Benjamanee Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย/หญิง 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์
 • มีความรอบครอบ ซื่อสัตย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good working location
 • Completion bonus
 • Attractive staff benefits

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Budget management, analysis
 • Luxury brand
 • Job in Bangkok, Thailand

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTANT / SENIOR ACCOUNTANT

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 4-5 years of working experiences
 • Ability to work under pressure within tight time

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • สามารถปิดบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • สามารถปิดบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Billing Officer

Family Corporation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิงอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • At least 5 years experience in related fields
 • Good English skills both speaking and writing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช / ปวส ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • อายุ 22 – 30 ปี เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Executive Accountant

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • New graduate are welcome
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน บริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการและงานขาย

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Operation Manager

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • NPL Control, Credit Analysis & Approval
 • Debt Restructuring
 • Good command of English both in spoken and written

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age is over 35 years old
 • 5 yrs+ exp in accounting/ tax/ vat/ close account
 • Good command of English/ Skills in Express or ERP

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3+years direct experience of credit and collection
 • Strong analytical and communication skills
 • Manage customer credit profiles

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 - 5 years experiences in financial analysis
 • Good command of English
 • Prepare and implement quantitative analysis

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide financial reporting & analysis to mgt.
 • Prepare mth. reporting & provide detailed analysis
 • Lead and perform annual planning and budgeting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in accounting
 • 5 years plus of experience in accounting
 • Audit background is preferable

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal audit or external audit experience
 • Experience with Financial / Banking sector
 • CPA / CIA is a strong plus

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล