ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 865 ตำแหน่งงาน
  Amarin Television Company Limited's banner
  Amarin Television Company Limited's logo
  บางกอกน้อย
  • จัดทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงินรายเดือน/รายปี
  • รายงานทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ โบนัส/ ประกันกลุ่ม
  PTT Public Company Limited's banner
  PTT Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ป.โท : Accounting, Account & Finance, MBA
  • มีความรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน/งบการเงิน
  • วิเคราะห์ผลบัญชี ซื้อกิจการ ควบรวม ตั้งบริษัทใหม่
  Amorepacific (Thailand) Limited's banner
  Amorepacific (Thailand) Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Account payable, Accounting, Accountant, GL, Aging
  • SAP, Advance Excel, Pivot, bank reconciliation,VAT
  • English, delivery note, month-ended closing
  The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.'s banner
  The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • 3 years in AR, Credit Control or Collection field
  • Knowledge of SAP (especially AR& SD Module)
  • Good command of English and computer literacy
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป :การบัญชี /ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • ปสก.การจัดทำและวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
  Mazars (Thailand) Ltd.'s banner
  Mazars (Thailand) Ltd.'s logo
  สาทร
  • 5 years+ exp in the accounting field
  • Accounting/ Accountancy degree
  • Excellent English communication skill
  HThai (Thailand) Co., Ltd. (H&M Thailand)'s banner
  HThai (Thailand) Co., Ltd. (H&M Thailand)'s logo
  ปทุมวัน
  • Bachelor or Master Degree in Accounting
  • Fluent in SAP, Good communicate in English
  • At least 4 years experience in Accounting
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s banner
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Bachelor or Master's degree in Accounting
  • 5-10 years of experience in Accounting or Auditing
  • 5 days working (9.00-18.00)
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • วิเคราะห์งบการเงิน จัดทำแผน วางแผนการเงินการลงทุน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เข้าใจระบบบัญชี
  10X PLUS CO., LTD.'s banner
  10X PLUS CO., LTD.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • Base Salary 23,000-34,000 บาท/เดือน
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ในด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  PKF Tax and Consulting Services (Thailand) Limited's banner
  PKF Tax and Consulting Services (Thailand) Limited's logo
  สาทร
  • Minimum of 3 years of experience in accounting
  • Experience in XERO or ERP software
  • Excellent English skills, good business analysis
  SCOPE COMPANY LIMITED's banner
  SCOPE COMPANY LIMITED's logo
  จตุจักร
  • Bachelor’s Degree in finance, accounting
  • 1 Year experience SAP System, Accounts palpable
  • 3-5 years experience accounts payable, accounts
  AIQ (THAILAND) Co., Ltd.'s banner
  AIQ (THAILAND) Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • 2-5 Yrs exp. in Accounting and Finance
  • Account receivable & payable, Account Reconcile
  • Good Communication Skills & Proficient in English
  ถัด ไป