• เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ทางด้านบัญชี และการเงิน
 • มีทักษะทางด้านการต่อรองเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน มากกว่า 1 ปี

22-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience in manufacturing
 • Monitor and manage month-end accounting processes
 • Good in English Communication Skill

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2 Mths,Transport,Pvd F,Med Ins,COLA,OT Pay
 • International Water Treatment Equipment Trading
 • Exp. in Accounting over 5 yrs.

19-Jun-18

 

Applied

Head of Operations

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 5 years plus of collection experience
 • At least 2 years of experience
 • Bachelor's Degree

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bonus 2 Mths,Transport,Pvd F.,Med Ins.,OT Pay
 • Global Plant Devices Mfg & Trading Company
 • Exp. in Accounting over 8 yrs.

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานด้านบัญชี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experience in manufacturing
 • Monitor and manage month-end accounting processes
 • Good in English Communication Skill

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2 Mths,Transport,Pvd F.,Med Ins.,Position,OT
 • Japanese Electronics Parts Mfg. & Trading
 • Exp. in Accounting over 5 yrs.

10-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 2 Mths, Transport, Pvd F., Med Ins.,Language
 • Global Mechanical Parts Trading Company
 • Exp. in Accounting over 7 yrs. in JP Company

07-Jun-18

 

Applied