ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 587 ตำแหน่งงาน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • จัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน
  • สอบทานการตั้งหนี้-ลูกหนี้และการบันทึกค่าใช้จ่าย
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  จตุจักรTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • At Least 3-5 Yrs Exp in GL & Report
  • Background from Audit/Accounting Firm is Preferred
  • Near Central Lad Prao
  Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co.,Ltd's banner
  Otsuka Nutraceutical (Thailand) Co.,Ltd's logo
  บางรักTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • Financial analytical skill
  • Good command of English communication
  • Advanced MS-office skills
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางกอกน้อย
  • บัญชี, ผู้จัดการ
  • มี CPD License
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปี ขึ้นไป
  Starr International Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Qualified Accountant, Bachelor degree in Finance
  • Min.4years General Insurance Accounting Experience
  • Good command of written and spoken English
  Jet Commerce's banner
  Jet Commerce's logo
  ดินแดง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องภาษี การเงินและบัญชี
  • ปรับเงินเดือนและประเมินโบนัสตามผลงาน
  Electricity Generating Public Company Limited's banner
  Electricity Generating Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • Financial Analysis, Budget Data, Tax
  • Knowledge in Cashflow, Financial Statement, Ratio
  • Performance Bonus, Work 5 days, Life Insurance
  Central Group's banner
  Central Group's logo
  บางรัก
  • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี
  • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  Future Makers Co., Ltd.'s banner
  Future Makers Co., Ltd.'s logo
  คลองสานTHB 90K - 159,999 /เดือน
  • Salary 80,000 - 150,000
  • วางแผนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับทีมบัญชีและการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน
  ถัด ไป