• มีความรู้ทางด้านบัญชีและกฏหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่
  • มีทักษะการเป็นผู้นำ บริหารบุคคล การมอบหมานงาน
  • มีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง

14-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่