• ผู้แทนขายเครื่องมือและน้ำยาตรวจวิเคราะห์
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา เทคนิคการแพทย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีรถส่วนตัว

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

14-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

14-Nov-17

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ดูแลตรวจสอบงานของฝ่ายขาย

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล