• เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 - 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Professional experience will be advantaged

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male or female, age 40 years old or above.
 • Excellent communicator (in Thai and English).
 • Able to perform well under pressure.

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

 

Applied
 • จำเป็นต้องสื่อสารภาษาญี่ปุ่นงานบัญชี ฯ ได้
 • ปริญญาตรีบัญชีเท่านั้น และมี CPD LICENSES
 • ประสบการณ์ปิดงบบัญชีบริษัทญี่ปุ่น ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or financing
 • least 3 years of experiences in related field
 • Strong analytical, data organization

18-Aug-17

 

Applied
 • Finance Manager, Business Controller, FP&A Manager
 • Finance Director, Financial Controller, FC
 • Regional Financial Controller, AFC, SEA FC

18-Aug-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-27ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

18-Aug-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปิดงบ รายรับ-จ่าย
 • ทำบัญชี-เอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • Over 4 years experiences in Cost accounting
 • Good communicate in English.
 • Able to use SAP system will be advantage.

17-Aug-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Over 8 years experienced in finance & Accounting s
 • Good communicate in English.
 • Able to use SAP system will be advantage.

17-Aug-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in accounting or finance majors.
 • Over 4 years experiences in CAPEX and GL Accountan
 • Able to use SAP system will be advantage.

17-Aug-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Accounting, Manufacturing,Admin, HR
 • Financial Systems Manufacturing, Supply chain,
 • Accounting, ERP, MRP, SAP

17-Aug-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Previous experience in the related Finance or Ac
 • Experience in Hospitality accounting/finance
 • Degree or further education in Accounting or Fin

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

17-Aug-17

 

Applied
 • GL Accountant
 • Working in Shares Service Center
 • SAP user is mandatory

17-Aug-17

 

Applied
 • Finance Analyst
 • financial effectiveness
 • Performs moderately complex statistical

17-Aug-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Asia Finance Controller - CPA.
 • Internal Controls & Financial Records
 • Business Leadership

17-Aug-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age over 27 - 30 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experiences in accounting function

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

17-Aug-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female Age over 30 years old
 • Bachelor degree in Accounting and related field
 • Experiences in accounting function

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Product cost simulation (BU, EL, KD and MEC)
 • Follow up new product launching schedule
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง ชาย อายุ 18 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้

17-Aug-17

 

Applied
 • 1 year more experience with accounting, tax
 • Positive work attitude including willing to work
 • Self-motivated to learn and try new thing

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Finance, Accounting
 • 7 years’ experience in Costing
 • Good command of the English language

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age over 30 years old
 • Bachelor degree in Accounting and related field
 • Experiences in accounting function

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years’ experience of Cost Accounting
 • 5 years of experience in supervisory level
 • Professional demeanor with high ethical standards

17-Aug-17

 

Applied
 • BA/Ma in Accounting
 • Audit background, costing system, Syteline
 • Excellence English, manufacturing environment

17-Aug-17

 

Applied
 • Experience 2-4 years in Accounting
 • Male of Female, Age over 28-35 years
 • English skill in basic communication level

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin./Purchasing/Finance & Account
 • At least 10 years experiences
 • Bachelor or Master degree

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experienced in FN & AC with professional
 • Good working knowledge of English
 • 5 years in management level

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • CPD, Thai GAAP, US GAAP experience
 • Experiences in regional role
 • Bachelor’s degree in Accounting

16-Aug-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • Male/Female, 35~45 years old
 • Experience in Manufacturing industry

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 38-45 years old
 • Good English communications
 • Over 10 years multinational company experience

16-Aug-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Male or Female , Age : 35 ~40 years old.
 • Having CPD licence.
 • Communicative English skill.

16-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • Accounting
 • General ledger
 • Shared services

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล