• Bachelor's degree in Accounting
 • New Graduated are welcome
 • PC proficiency, general office software and ERP

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant

Alusite Precision Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Able to train up to be Account Manager.
 • Able to speak & write basic English
 • Cost accounting experience will be advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

17 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fluent in spoken and written Mandarin Chinese.
 • Bachelor’s degree in accounting or above.
 • Knowledge of Thailand accounting and taxation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา : การบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • มีความรู้ด้านวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒ ปวช. - ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ บิลเครดิต
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese Language knowledge is preferable
 • Experience in Finance & Accounting at least 2 year
 • Bachelor’s degree in Accounting

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

15-Mar-18

 

Applied
 • Recheck all vercher account AP AR GL
 • Bachelor or higher degree in accounting or related
 • At least 2 years of experience in accounting field

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นบริษัทที่มียอดขายมอเตอร์ไซด์เป็นอันดับ 3
 • ต้องการมีบุคลากรที่มีแนวความคิดพัฒนาและก้าวหน้า
 • มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3ปี

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Supervisor
 • 10 year experiences in finance
 • Based in CHACHOENGSAO

14-Mar-18

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • financial and accounting
 • Bachelor or Master degree in Accounting, Financial
 • Experience as Accounting and Financial head in lar

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • least 5 years exp with the standard cost account
 • Knowledge in ERP system

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 0 – 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Excel ได้เป็นอย่างดี

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor cost accounting in relation with the compa
 • Prepare report and analyze production cost
 • Prepare monthly management report and provide anal

12-Mar-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนช่วง
 • สามารถปิดงบต้นทุนการผลิตได้

12-Mar-18

 

Applied
 • Experience about Finance HR and Administration
 • Well versed in English and Thai
 • Knowledge of accounting software

09-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล