• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

22-Jun-18

 

Applied
 • month-end closing (AP, AR, GL, Consolidation)
 • Manufacturing
 • SAP experience

22-Jun-18

 

Applied
 • CFO / Chief Financial Officer
 • Strong presentation skills in public
 • Good command in English

22-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ระดับตำแหน่งงาน ระดับ ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุงาน 10+

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารเข้าระบบ แจ้งหนี้ วางบิล
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะกับหน้าที่
 • มีความละเอียด รอบคอบ

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-10 years in Senior Accounting, Cost Accountant
 • Multinational Manufacturing Experience
 • Costing, GL, Fix Asset

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒ ปวช. - ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ บิลเครดิต
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด/อ่าน/เขียน)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

21-Jun-18

 

Applied

Chief Account

Koh Kood Paradise Beach

ภาคตะวันออก

 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถ ใช้ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ได้ดี
 • สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ภาษาต่างประเทศ ได้ดี

21-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเข้าระบบ แจ้งหนี้ วางบิล
 • มีความรู้ความสามารถเหมาะกับหน้าที่
 • มีความละเอียด รอบคอบ

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance MBA
 • 5 years experience in finance and accounting
 • Strong leadership and people management skill.

21-Jun-18

 

Applied
 • 5 working days
 • Friendly working environment
 • Manufacturing environment

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for overall Accounting&Taxation
 • Maintain the daily operations of the accounting
 • Bachelor’s degree in accounting, exp. 5-7 years

20-Jun-18

 

Applied
 • Good command of English
 • Be able to use Excel and SAP program
 • Background in manufacturing

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒ ปวช. - ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ บิลเครดิต
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้

20-Jun-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Run all function in Accounting
 • Prepare closing
 • Supervise junior staffs

20-Jun-18

 

Applied

Senior Accountant

Alusite Precision Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Able to train up to be Account Manager.
 • Able to speak & write basic English
 • Cost accounting experience will be advantage

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการเงิน
 • ซื่อสัตย์ มีไหวพริบ และคล่องแคล่ว

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree of Financial / Accounting
 • Proficient in Excel Program.
 • Problem solving and Analytical skills.

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ

19-Jun-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 10-15 years experience in accounting
 • 5-10 years at a managerial level

18-Jun-18

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี ขึ้นไป
 • เคยมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

18-Jun-18

 

Applied