• มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ อย่างน้อย 1 ปี
 • ทนแรงกดดันได้ดี
 • มีความเข้าใจในงานด้านก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied

AVP Accounting

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Finance
 • Banking
 • Tax

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial & managerial accounting and taxation
 • SAP experience
 • Able to manage share services in China

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • More than 3 years working experience in Sales
 • Familiar with ERP system (SAP is preferred)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Credit Underwriting, Credit Analysis
 • Degree or higher in Business Admin, Finance
 • Passion for success and can do attitude

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Strong quantitative and analytical skills
 • Experience in Credit Underwriting, Credit Analysis
 • Strong Experience in Project Finance Analysis

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in finance, accounting
 • 2 years working experience in Commercial Banking
 • Good interpersonal and negotiation skills

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leasing
 • Accounting
 • Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AVP, Financial Planning

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor or Master’s degree
 • At least 8-year work experience
 • English proficiency both oral and written

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal audit manager, audit, external audit
 • Accounting, group internal audit, chemical,
 • head of internal audit, petroleum, accountant

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitoring the Operation data relevance
 • Preparing Monthly Revenue Recognition Report
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ในการทำบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Formula ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years work experience
 • Work in a small team
 • Fresh graduates are welcome to apply

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SAP Onsite Coordinator (Project)

Bacardi (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge in Thailand regulatory and statutory
 • Strong SAP Financial Accounting (FI)
 • Create and execute test plans

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 2-5 years accounting experience
 • Have Basic English communication skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Financial and regulatory reporting
 • IFRS
 • Performance reporting

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • Accountant
 • Manager

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Identify, understand, and document processes
 • A minimum of five years experience
 • Bachelor’s degree accounting or related finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Placement would be in Bangkok
 • 1 year working experience as Internal Control
 • Fresh Graduate are welcome to apply

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong English communications skills
 • Dynamics and can close accounting book
 • Passion to work with NGO

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Operational Risk Management / Audit
 • knowledge on Operational risk rules & regulations
 • Experience in Risk & control

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting / finance
 • Minimum 2 years of experience in accounting
 • Good command of English, age between 26-34

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for all aspects of the full accounting
 • 7-10 years of accounting & finance work experience
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Manarco Recruitment Limited

กรุงเทพมหานคร

 • CFO
 • Experienced in SEC/SET
 • 10 year experiences

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-10 years with a professional services
 • Experience in risk-based audit, internal audit
 • CIA, CPA are preferable

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ดโปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษบ้าง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in related fields, Statistics, Accounting
 • 3-5 years working experience with salary survey
 • Experience in Compensation & Benefits

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good opportunity to be Firm Partner
 • Keen in Internal Audit related Practice
 • CPA or CIA or equivalent would be preferred

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / CG / IA / Risk
 • มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี, ISO
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CIA หรือ CPA หรือ CPIAT

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transformation and process improvement Experiience
 • Project progress, project profit, project resource
 • Finance systems

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาโท:Engineering
 • วิเคราะห์และติดตามผลการลงทุน
 • ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and evaluate the risk of internal control
 • Perform as adviser to various units
 • Required minimum 700 TOEIC scored is a must

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop a strategic plan
 • Responsible for the overall operations
 • Report to Board of Directors

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Supervising a large-complex team
 • National remit
 • Reputable firm

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Receivable
 • At least 1 years’ experience in Accounting
 • Good at Microsoft office and typing skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์2ปีในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University graduates in Accounting or Finance
 • Aleast 8 yrs.Experience, Credit Control and A/R
 • Strong negotiation & persuasion skill Exp. SAP sys

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant for new grads
 • English speaking accountant
 • Assisting accountant

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูลสินค้า
 • คีย์ข้อมูลได้เร็ว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระ หรือเลยกำหนด
 • จัดเก็บเช็ค จัดทำรายงานหนี้ค้างชำระ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • อายุ 27 – 35 ปี เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 4 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • Consolidations manager
 • Consolidate

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience in taxation from banking field
 • Good knowledge in corporate income tax
 • Good command of English is a must

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
 • รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Consultant Job
 • Business Consultancy
 • Job in Bangkok, Thailand

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล