• จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา บัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบบัญชี
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CIA หรือ CPA หรือ CPIAT

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CAN DO attitude
 • Attractive remuneration package and career growth
 • Knowledgeable in SAP system

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting Manager

iCE Consulting Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Manage daily operations of the accounting dept
 • To handled weekly and monthly forecast cash flow
 • Minimum 12 years of experience in accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AR Accountant

iCE Consulting Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Maintain up-to-date billing system
 • Follow up on, collect and allocate payments
 • Minimum 4 years of experience in the field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตาม เร่งรัดหนี้สินลูกค้าที่ค้างชำระกับธนาคาร
 • เจรจาไกล่เกลี่ย ประณีประณอมหนี้สูญ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา - ป.ตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความซื่อสัตย์-ขยัน อดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive salary plus remuneration package
 • Knowlegeable in using SAP plus A/R, A/P modules
 • Good experience in MNC's environment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good remuneration package and career growth
 • solid experience in BIG 4 companies
 • energetic and with pleasing personality

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Director

ADECCO NEW PETCHBURI RECRUITMENT LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Accounting / Finance / Economics
 • Minimum 3 Years Audit Experience with Big 4
 • Working knowledge of US GAAP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Control

RLC Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Auditing, Accounting, Internal audit
 • Internal control, Manufacturing Background
 • Fluent in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female aged 35-40 years old
 • Experience 7-10 years
 • Manage consolidated financial statement

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and checking tax invoice
 • Prepare tax withholding (PND. 3, 53, 54)
 • Monitor and control stock

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process accounts receivable and incoming payment
 • Perform day-to-day financial transactions
 • Contact clients for payment

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master in Accounting, Finance, Economics
 • Newly graduated / Exp.in Accounting, Finance
 • Good command in Engilsh : TOEIC Score: 750++

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Accounting
 • Deep Knowledge of cost accounting in manufacturing
 • At least 10 years' working experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาร
 • บันทึกข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปวส./ปริญญาตรื ด้านการเงิน หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • เรียนรู้งานได้ดี มีความขยันอดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 10 yrs of experience in Compliance
 • Knowledge & Understanding of Local laws
 • Policy & Procedures Development

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Chief Accountant

Mind Edge Innovation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Mainly all responsibility of managing accounting
 • Ensures compliance with GAAP standards, policies
 • Experience 5 - 8 years in Accounting field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or having job
 • Proficient in using Microsoft Office & NAVISION
 • Teamwork spirit with good skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age is between 31 - 36 years old.
 • 5 years of experience in Accounting Field
 • Experience in using SAP is Advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage accounting activity for the group
 • Experience in managing accounting team
 • Exp with leasing or financial services company

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด (ได้เป็นครั้งคราว)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี/การเงิน
 • Toeic 550 ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Solution Sales

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Digital Solution;Big Data;APIs
 • Solution Sales; Software Solution
 • Digital Transformation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-2 year experience in account payable
 • Degree in Account
 • English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 3-6Y experiences in cost accounting/invententory
 • Work in Bangkok office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor / Master Degree in Accounting
 • 3 years experiences in General Accounting
 • Having experience in Leasing business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Consolidate financial and cash flow statement
 • Budget, reporting and financial analysis
 • Monitor and Control budgeting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Management, Financial
 • Direct experience in credit card usage
 • Manage product portfolio quality, service delivery

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาปวช ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance
 • PC skills e.g. Excel, Word, Power Point
 • Good command in English both written and spoken

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduate in Finance
 • Complete the annual credit line review
 • Must be able to perform well under pressure

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • B.S. in Accounting or Finance
 • 8+ years experience
 • Good knowledge of MS Office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accountant

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree
 • Experience in audit firm is preferable
 • Time management, interpersonal skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leasing
 • Accounting
 • Finance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit
 • Internal Audit

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Control
 • Credit Control
 • Credit Control

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Admin
 • 2-10 years’ experience in banking technology, Risk
 • Good written and verbal English skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP FICO Functional App Support

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 2+ years experience as SAP FICO App Support
 • Good understanding of Finance
 • Basic communication on English language

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความละเอียดรอบครอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting/Finance
 • Fluent English
 • Strong in Audit Process and control

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบาร์โค้ด
 • กำลังศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.
 • จัดเก็บเอกสาร และ อื่นๆ ตามมอบหมาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Consultant Job
 • Business Consultancy
 • Job in Bangkok, Thailand

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล