• ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master's degree
 • Finance & Cost Productivity
 • Good Leadership Skills

20-Sep-18

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor in Accounting with 5 years experiences
 • Hands on knowledge of Excel and SAP ( MM ,PP, CO)
 • Cost Analysis of Manufacturing concept

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

18-Sep-18

 

Applied
 • ที่พักฟรี
 • ค่าน้ำมันหน้างาน
 • ประกันอุบัติเหตุ

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิกาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาบัญชี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

 

Applied