• ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบัญชี/การเงิน
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานและวิธีการจัดทำงบประมาณ
 • มีทักษะในการใช้ Ms.Excel (SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop risk management work plan
 • Analyze risk reports
 • Performing risk management activities

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Finance, Accounting, Economics
 • Minimum 2 years in Mutual fund is preferred
 • Pleasant personality with service-minded

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree and 3+ years of experience
 • Submission of month revenue department tax filings
 • General bookkeeping and accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลเรื่องระบบบัญชีบริษัทประสานงานสำนักงานบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการสายอาชีพของตน
 • มีความละเอียดรอบครอบ แม่นยำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Processing day to day of account receivable
 • At least 3-5 years of professional experience
 • Good English communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • TFRS for PAEs, SET/SEC
 • management level
 • Accounting, Audit, Finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher in Finance, Accounting
 • Background in Treasury, cash management operations
 • Good command of English and computer literacy.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • SAP AP AR GL

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp from Financial & Banking business is +
 • 2-7yrs Risk Management/ internal control, Audit
 • Good Command of English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / CG / IA / Risk
 • มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี, ISO
 • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Accounting
 • Good coordination with vendors
 • Active, Energetic, Good Attitude

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 8 years working experience
 • Control the payer's accuracy pay
 • Salary 30k or above

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Law, Banking, Finance
 • 1-3 years’ experience of working in collection
 • Having Lawyer license is advantageous

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • the enterprise risk management
 • Internal Control, and Risk Management.
 • Knowledge of Good Corporate Governance Principles

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk and Control Self Assessment (RCSA)
 • Internal Control or Internal Audit.
 • Corporate Governance Principles

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • TFRS for PAEs
 • management level
 • Accounting, Audit, Finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review and approve audit programs
 • Develop annual budget and review budget
 • Lead all phases of planned internal audits

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • External, Internal Audit
 • Audit planning
 • Perform testing and ensure test results

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 8 years working experience in Accounting
 • CPD License is Required
 • Having experience in ERP is preferable

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance or other related
 • 5-10 years’ experience in Accounting related
 • Able to communicate in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experience as an Accounting
 • Proven knowledge of IFRS accounting standards
 • Excellent computer skills on MS Office

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female 30 years and old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 3 years working experience in an audit

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
 • จบการศึกษาคณะ บัญชี การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Age 22 - 27 years old
 • Good command of English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in IT, Accounting
 • 2-10 years IT Audit or related experience
 • CISA or CISSP qualification is an advantage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • the enterprise risk management
 • Internal Control, and Risk Management.
 • Knowledge of Good Corporate Governance Principles

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • At least 3 years of working experience
 • Good command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied