• จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ด้านบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

05-Jun-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • At least 3 years of professional experience
 • Accounting and or Account Analysis

05-Jun-20

 

Applied
 • Experienced in HFM and IFRS9
 • Good knowledge in Accounting
 • Prepare consolidated financial statements

05-Jun-20

 

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • ควบคุมงานบัญชีและการเงินทั้งหมด
 • บริษัทกำลังขยายกิจการ

03-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่