• งานเกี่ยวกับบัญชี
 • ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • มีประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
 • จัดหา และจัดซื้อสินค้าให้กับบริษัท
 • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้า
 • ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า

19-Jan-18

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ภาษาอังกฤษสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีเป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมExpress ได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้า
 • เคลียร์เอกสารการเคลมสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบยอดรับเงินจากบัตรเครดิต
 • จัดทำรายงานกระแสเงินสด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระบบัญชีสำเร็จรูปและสามารถใช้งาน Mic
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดี
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี เป็นผู้นำสามารถทำงานอิสระ

19-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บัญชี
 • การเงิน
 • เชียงใหม่

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีความขยันซื่อสัตย์
 • อดทนตรงต่อเวลา

19-Jan-18

 

Applied
 • financial and tax strategies
 • risk management
 • the development of a financial and operational str

19-Jan-18

 

Applied
 • ออกบิลภาษี ทำรายรับ รายจ่ายในบริษัท
 • ทำบัญชี ออกบิลภาษี สรุปรายเดือน
 • ปริญญาตรี การเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการ์งานบัญชีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานบัญชีต่างๆของบริษัท

19-Jan-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การตลาด

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ ขยัน อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

18-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชี,ควบคุมดูแลเงินสดย่อย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี มีประสบการณ์ 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

18-Jan-18

 

Applied
 • bachelor's degree in a related field
 • must have significant senior management experience
 • knowledge in SAP or a similar ERP systems

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการทำเอกสารตั้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชีของโรงแรมทั้งหมด
 • ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งเบิกเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบการยื่นเสียภาษีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รายวัน-รายเดือน
 • จัดทำรายการภาษีซื้อ-ขายในแต่ละวัน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทำรายรับ-รายจ่าย

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน การเงิน มาอย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-18

 

Applied
 • ทำงบบัญชี งบดุล
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน การเงิน มาอย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

17-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

 

Applied
 • Accountant
 • Open bravo
 • Costing

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์มีพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานในโรงแรมตอนกลางคืนแล้ว
 • การปิดยอดต่างๆทางบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

16-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึก
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลา

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บัญชีการเงิน
 • ดูแลเอกสาร

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ , ไมโครซอฟท์

15-Jan-18

 

Applied
 • งานเอกสารลงบัญชีจัดทำภาษีอากร
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ขับรถยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

15-Jan-18

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน

15-Jan-18

 

Applied
 • สรุปรายการที่เจ้าหนี้มาวางบิล จ่ายให้เจ้าหนี้
 • คุมเงินสดย่อย และสรุปเงินสดย่อยประจำวัน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถทำงานสลับกะกลางวันและกลางคืนได้

15-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบ รายการบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการขาย
 • ปิดงบการเงินประจำงวด โดยจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

13-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้

13-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล