• วุฒิการศึกษา ปวช.ถึงปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ประกันสังคม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • มีประสบกาณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรี
 • บรรจุบุคลากรทางการศึกษา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • Finance officer
 • การเงินการบัญชี

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working in Accounting & Controller.
 • Work in real estate industry would be a plus.
 • Based in Chiangmai Province.

21-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

21-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • สามารถ ย้าย หรือวนสาขาได้ภายในจ.เชียงใหม่

21-Mar-18

 

Applied
 • การบัญชี
 • การเงิน
 • เชียงใหม่

20-Mar-18

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

20-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบเสนอราคา/วางบิล/แจ้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซี่อสัตย์

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years + of accounting experience
 • Possess an analytical mind
 • Based in Chiang Mai

20-Mar-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Payroll ได้
 • จบ ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • จบปวส.หรือ ป.ตรี สาขาการจัดการ

20-Mar-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีความขยันซื่อสัตย์
 • อดทนตรงต่อเวลา

20-Mar-18

 

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ลงในสมุดเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ลักษณะงาน บัญชีเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ ขยัน อดทน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

19-Mar-18

 

Applied

Accountant

SIAM MANDALAY COMPANY LIMITED

เชียงใหม่

 • Accountant
 • Open Bravo
 • PND 54 and PND 36

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารบัญชีเบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อ
 • สามารถใช้โปรแกรม Express Account

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการทำเอกสารบัญชีบริษัท

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคล่องตัว สามารถขับรถยนต์ได้

19-Mar-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Payroll ได้
 • จบ ปวส.หรือ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • จบ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

16-Mar-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บัญชีการเงิน
 • ดูแลเอกสาร

16-Mar-18

 

Applied
 • At least B.Sc. in Accounting
 • Finance & Accounting, Accounting Specialist
 • Accountant, Finance

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

16-Mar-18

 

Applied
 • Mature & Independent
 • Team Builder , Motivated , Leader
 • Precise & Accurate

15-Mar-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีเท่านั้น
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

15-Mar-18

 

Applied
 • เน้นทำประกันสังคม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี
 • ขยัน ซื่่อสัตย์ อดทน
 • ถ้าขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office

13-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด. ฯล
 • มีประสบการณ์ด้าน บัญชี ภาษี ภงด.
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

13-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงาน

13-Mar-18

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
 • จัดหา และจัดซื้อสินค้าให้กับบริษัท
 • มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • งานธุรการบัญชี,คุมทะเบียนลูกค้า
 • ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน ให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล