• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนโรงเเรมอย่างน้อย 3 ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

20-Nov-17

 

Applied

Cost Controller

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนโรงเเรมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุนของโรงเเรม

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

General Cashier

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีของโรงแรม
 • ทำรายการบัญชีของโรงแรม

20-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารรายรับ-จ่ายของโรงแรม
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี

20-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied

Accountant

THAI MAN YI CO., LTD.

เชียงราย

 • เพศหญิง , เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี แลภาษี เป็นอย่างดี
 • เงินเดือน 25,000++

19-Nov-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • อัตราเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด

19-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

18-Nov-17

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

18-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

17-Nov-17

 

Applied

Credit Control

CHACHA THAI CO., LTD.

เชียงราย

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

17-Nov-17

 

Applied

Finance Officer

CHACHA THAI CO., LTD.

เชียงราย

 • เพศชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • Business Plus POS, Express

17-Nov-17

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ

17-Nov-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี
 • Accounting Manager / ผู้จัดการบัญชี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถฝึกได้

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านบัญชี และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถฝึกได้

14-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • ใช้งานโปรแกรม Express ได้
 • ใช้งานโปรแกรม MS-Office ได้

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล