• เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • อัตราเงินเดือนตามที่บริษัทกำหนด

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนโรงเเรมอย่างน้อย 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Cashier

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีของโรงแรม
 • ทำรายการบัญชีของโรงแรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cost Controller

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนโรงเเรมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุนของโรงเเรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเอกสารรายรับ-จ่ายของโรงแรม
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เบี้ยขยัน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analysis planning and accounting control.
 • Analyze and close accounts correctly.
 • Ready to work at the factory in Chiang Rai.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านการบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชี และการเงิน 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้ มีความรู้ด้านภาษี
 • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล