• เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส.-ป ตรี

05-Dec-19

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

05-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่