• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี
 • ปริญญาตรี มีประสบการทำงาน 2-3ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน ตามเเต่ตกลง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • High caliber Master or Bachelor’s degree
 • 3 – 5 years of working experience in Finance
 • Have knowledge and understanding of trading system

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Manager in Finance Dept, Accounting
 • International Outsourcing and Services provider
 • CPD,SAP,Excel, BTS Nana, Bonus & Benefits provided

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-4 years of experience in accounting and finance
 • Knowledgeable in accounting standards and tax law
 • Very good command of English proficiency

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Vice President for Accounting Dept
 • Leading Financial Industry, Listed companies
 • Good Bonus and Benefits,BTS/MRT areas, CPD holder

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Accounting
 • Financial
 • Manager

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านบัญชีนิติ
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร,ตรวจสอบงานได้ทุกระบบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การเงิน
 • การบัญชี
 • Manager

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-40
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3-5 years working experience in Accounting fields

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related fields
 • Experience 1 year or more
 • New graduates are welcome

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • account executive
 • finance
 • AP / AR

21-Feb-20

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • experience in AP VAT WHT
 • Work with shared service center
 • Supporting month end closing

21-Feb-20

 

Applied

Accounting Staff

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 Years of Accounting Exp (Advantage)
 • Degree in Accounting or Business Administration
 • Good Command of English

21-Feb-20

THB20k - 25k /เดือน

Applied

Commercial Finance Manager

smartsearchthailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in accounting
 • Minimum 5 years experience
 • Ability to meet deadlines

21-Feb-20

 

Applied
 • บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
 • ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์
 • ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกรายการปรับปรุงทรัพย์สิน

21-Feb-20

 

Applied
 • AP
 • Validate Payment
 • manage and shorten overdue transaction

21-Feb-20

 

Applied
 • Experience 3-5 years
 • Good Communication in English
 • SAP

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accounting/Finance/Engineer/Economic
 • Business Analyst / Financial Analyst
 • Good English communication

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • New graduate are welcome
 • Strong communication and interpersonal skill

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • 3 years experienced in budgeting
 • Financial planning and forecasting skills

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong verbal and written communication
 • Degree/Diploma in Finance/Accounting
 • Work Location: Kerry Ingredients, Bangkok

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting or Finance
 • At least 3 years in Cost accounting or relevant
 • Has experience with SAP

21-Feb-20

 

Applied

Accounting Manager

smartsearchthailand

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • 7 years of experience in finance/accounting
 • Solid AP and/or AR working background

21-Feb-20

 

Applied
 • MRT Rama9, AP Accountant
 • Contract, Electronic
 • SAP, AP, VAT, WHT

21-Feb-20

 

Applied
 • Master's or Bachelor's degree in Accounting, AIS
 • Possess logical and analytical thinking
 • Strong problem solving, analytical and interperson

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Costing Manager

smartsearchthailand

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum Bachelor in Accounting or Finance
 • 5 years of working experience in field of Costing
 • Month-end/Year-end closing and reporting

21-Feb-20

 

Applied
 • CPA certification is preferred
 • 5-8 years working experience accounting management
 • IFRS17

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must be able to communicate in English
 • Bachelor’s degree in Finance, Business, Accounting
 • At least 5 years of experience

21-Feb-20

 

Applied
 • Accounting, Inventory
 • Global trading Company
 • Strong Accounting Experience

21-Feb-20

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำข้อมูลรายงาน และจัดเก็บเอกสาร
 • ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทางบัญชี

21-Feb-20

 

Applied
 • 15+yrs experience in managing Accounting & Finance
 • Must have previous working experience
 • Previous experience with large team management

21-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำข้อมูลรายงาน และจัดเก็บเอกสาร
 • ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทางบัญชี

21-Feb-20

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำข้อมูลรายงาน และจัดเก็บเอกสาร
 • ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทางบัญชี

21-Feb-20

 

Applied
 • Attractive Salary Package
 • Western Environment

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good level of Excel
 • New graduates are welcome

21-Feb-20

 

Applied
 • Exp in retail, logistic, consumer electronics
 • Experience in AP, AR, GL, BOI, Tax,
 • Fluency in English for both written and spoken.

21-Feb-20

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2 years’ experience in Accounting.
 • Able to use Express program

21-Feb-20

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำข้อมูลรายงาน และจัดเก็บเอกสาร
 • ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทางบัญชี

21-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accountancy or related field
 • 3-5 years of experience in accounting
 • English ot TOEIC 500

21-Feb-20

THB16k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Multinational Company
 • Management of a Big Team
 • Challenging Project

20-Feb-20

 

Applied
 • English communication
 • Finance and Accounting xperience
 • leadership skills

20-Feb-20

 

Applied
 • Overall accounting operations
 • Experience in overall of accounting functions
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University degree in Accounting
 • Ensure proper recording and filing of the payroll.
 • Prepare accounting transaction reports

20-Feb-20

 

Applied

Accountant – Account Payable

Tesco Lotus

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Accounting
 • 1 years’ experience in Accounting field.
 • Microsoft Office and Accounting software

20-Feb-20

 

Applied
 • Responsible for financial planning and analysis
 • Lead team in ensuring timely financial reporting
 • Lead effective IR strategy

20-Feb-20

 

Applied

Financial Controller

Box24 Co., Ltd.

ห้วยขวาง

 • 5+years experience in the area of Business Finance
 • Extensive experience in financial contro
 • Good command of English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+years experience in the area of Business Finance
 • Hands-on experience with DCF, NPV, IRR
 • Good command of English

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ACCOUNTING

Accounting Services International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ถ้าใช้โปรแกรม EXPRESS ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ท่องเที่ยวประจำปีทั้งในและต่างประเทศ

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer - Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Accounting
 • Finance
 • Account

20-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied