• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินต่างๆได้

18-Jun-18

 

Applied
 • รับเอกสารใบวางบิลจาก Supplier
 • รับวัสดุ-อุปกรณ์ จาก Supplier
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 - 6 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์
 • ควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย FFB
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี, การเงิน โดยตรง

18-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ

15-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ

14-Jun-18

 

Applied

Office Manager

GIZ Office Bangkok

สุราษฎร์ธานี

 • Minimum three (3) years of experience
 • Proficiency in English language
 • German language is a plus

12-Jun-18

 

Applied