• รวบรวมข้อมูล จัดทำต้นทุนมาตรฐานของสินค้าแต่ละชนิด
 • รายงานสรุปต้นทุนจริงเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐาน
 • มีประสบการณ์บัญชีต้นทุน 2 ปีขึ้นไป

23-Jan-18

 

Applied
 • Accounts Payable
 • General ledgers
 • Prachubkirikhan

23-Jan-18

 

Applied
 • ต้องการผู้สมัครที่จบสาขาบัญชีโดยตรง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ , พิมพ์เอกสารได้
 • หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Support BOI & Tax information
 • Good of written and spoken English

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degrees in accounting or related field
 • Give guidance for the team of 20 subordinates
 • Responsible for overseeing the Account Payable

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

22-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Degree in accounting
 • Petroleum experiences in similar position
 • Knowledge of Petroleum Income Taxes, VAT

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in controlling and cost accounting
 • Good Communication in English
 • Degree in Accounting, Finance, Controlling

19-Jan-18

 

Applied
 • Accounting AR
 • Saraburi Province
 • Good in English

19-Jan-18

 

Applied
 • Accountant, Accounting, Account payable
 • relationships management, Finance
 • management

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review costing transactions
 • Develop and maintain budget and forecast models
 • Located on Saraburi, Thailand

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีความเข้าใจในหลักการบริหารกระแสเงินสด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

18-Jan-18

 

Applied
 • ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปทางด้านการจัดทำบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานการบัญชี

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล