• วางบิลลูกค้าให้ตรงตามดิว
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied

Tax Officer

PUNRUKPOONSOOK CO., LTD.

สมุทรสงคราม

 • วางบิลลูกค้าให้ตรงตามดิว
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

15-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ ภงด.3,53

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล