• ปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน/ การบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ด้าน Commercial Finance หรือวิเคราะห์การเงิน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • ปิดบัญชีรายเดือนได้ วิเคราะห์งบการเงินได้

22-Jan-18

 

Applied
 • 8-10 yrs experience in Finance/Accounting
 • Tax Law, Accounting System
 • Good English Skills

22-Jan-18

 

Applied
 • จบ ปวช. ปวส.
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการบัญชี
 • อดทนประหยัดและมีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทัศนคติ ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า สาขาหาดใหญ่

18-Jan-18

 

Applied
 • บันทึกบัญชีซื้อสด/ซื้อเชื่อ ทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดเตรียมข้อมูลภาษี ซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำภงด.1,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30

17-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เข้าออกเวลาห้างได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบทำงานบริการ

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล