• ปิดงบภายใน, คีย์ Exprees
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขี้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

20-Jun-18

 

Applied
 • ปิดงบภายใน, คีย์ Exprees
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขี้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

19-Jun-18

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

15-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีทักษะด้านการจัดทำบัญชีภาษีซื้อ-ขาย
 • สามารถใช้โปรแกรม MS office ได้เป็นอย่างดี

14-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • อาศัยอยู่ จ.ลพบุรี เดินทางสะดวก
 • มีความรู้ด้านบัญชี 2 ปี
 • เป็นคนละเอียดรอบคอบ

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied