• มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

04-Dec-19

 

Applied
 • At least 7 years of direct experience required
 • Accounting Supervisor, Senior Accounting Finance
 • Accounting Tourism /Travel Agency Company

03-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Hospitality industry
 • Corporate finance
 • Excellent command of English

03-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • At least 5 years experiences
 • CPD License

02-Dec-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี3ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

02-Dec-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์โรงเเรม 4 ดาวขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เเละสามารถสร้างทีมงานที่
 • มีภาวะผู้นำเเละการวางเเผนงานที่ดี

02-Dec-19

 

Applied
 • Chief Accountant
 • Hotel Job
 • Accountant

28-Nov-19

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้านบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษี

28-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age 40-48 years old, Expat welcome.
 • 10 years of experience in Accounting /Finance
 • Experience of Corporate finance/Transaction servic

20-Nov-19

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied