• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยผ่านงานหรือผ่านการฝึกงานมา
 • ลงบัญชี ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age above 35 years old
 • Good command of English in both written and spoken
 • At least 5 years

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounts Payable and Accounts Receivable
 • Reading Comprehension - Demonstrates understanding
 • Auditing and Reconciliation - The ability to recog

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมMicrosoft Office
 • มีความระเอียดรอบคอบ ขยันอดทน

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administrative task
 • High commission
 • Intenational working enviriontment

23-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน

23-Nov-17

 

Applied
 • ไม่ระบุระดับการศึกษา
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

23-Nov-17

 

Applied
 • ไม่ระบุระดับการศึกษา
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

23-Nov-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย ของบริษัทได้

23-Nov-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work location based in Phuket

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี

21-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมMicrosoft Office
 • มีความระเอียดรอบคอบ ขยันอดทน

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ รักในการทำงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านงานบัญชี ภาษีซื้อ-ขาย

20-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

17-Nov-17

 

Applied
 • Competitive salary packages
 • International Workplace Environment
 • Amazing growth opportunities

01-Nov-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล