• เพศหญิง
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี และภาษีต่างๆ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • สามารถปิดงบได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • มีความละเอียด รอบคอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • มีความละเอียด รอบคอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท
 • มีความละเอียด รอบคอบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ด้านการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม word / excel ได้ดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่เกาะพะงันได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • บันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ตรวจสอบเงินสดย่อย และวัสดุ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำรายรับ รายจ่าย
 • งานบัญชีทั่วไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เคยผ่านงานหรือผ่านการฝึกงานมา
 • ลงบัญชี ใช้โปรแกรมด้านบัญชีได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Program สำเร็จรูปได้
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำรายรับ รายจ่าย
 • งานบัญชีทั่วไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • ใช้โปรแกรม MS.Office ได้อย่างดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกบัญชีซื้อสด/ซื้อเชื่อ ทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดเตรียมข้อมูลภาษี ซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำภงด.1,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • ปฏิบัติงานที่ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า สาขาหาดใหญ่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female age above 35 years old
 • Good command of English in both written and spoken
 • At least 5 years

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ,เพศหญิง
 • คอยแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ,เพศหญิง
 • คอยแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน
 • มีมนุษย์ สัมพันธ์ ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ,เพศหญิง
 • คอยแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ,เพศหญิง
 • คอยแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounts Payable and Accounts Receivable
 • Reading Comprehension - Demonstrates understanding
 • Auditing and Reconciliation - The ability to recog

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมMicrosoft Office
 • มีความระเอียดรอบคอบ ขยันอดทน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ -เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years of combined accounting and finance
 • Team management & Coaching
 • Good English communication skills

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administrative task
 • High commission
 • Intenational working enviriontment

23-Nov-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถบริหารจัดการงานในแผนกได้เป็นอย่างดี

23-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานที่เกาะสมุยได้

23-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน

23-Nov-17

 

Applied
 • ไม่ระบุระดับการศึกษา
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

23-Nov-17

 

Applied
 • ไม่ระบุระดับการศึกษา
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

23-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ควบคุม3.ทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในสต็อก

23-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

23-Nov-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถดูแลระบบการเงิน การรับ การจ่าย ของบริษัทได้

23-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

22-Nov-17

 

Applied

Billing / Invoice Officer

Seatran Ferry Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • รับเงินจากการชำระหนี้+นำฝากเงิน
 • รับเงินจากการขาย+รายได้ต่างๆ
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

22-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษา บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการบัญชี+การเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์
 • มีความรู้ด้านการเร่งรัดหนี้สิน

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Nov-17

 

Applied

Chief Accountant

Chaweng Buri Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในการบริการ

22-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการเบิกจ่ายชำระเจ้าหนี้

22-Nov-17

 

Applied

Accountant

THE PINGCHAN GROUP CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • การศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • Accountant

22-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 5-6 ปี
 • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ กฎหมายภาษีอากร
 • สามารถปฏิบัติงานที่หาดใหญ่ได้

22-Nov-17

 

Applied
 • General Accounting, Costing, Tax
 • Financial Management, Cash Control
 • Manufacturing and BOI Experience

22-Nov-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. ขี้นไป (หากจบสาขาบัญชี จะพิจราณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี, ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work location based in Phuket

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล