• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิกาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบสูง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.สาขาการบัญชี
 • มีทักษะด้านโปรแกรมบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน Word
 • ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จัดทำรายการตั้ง-จ่ายเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • เคยใช้โปรแกรมทางบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานธุระการบัญชี บันทึกและจัดเจ็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

23-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

23-Oct-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • location: เชียงใหม่

23-Oct-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พนักงานขาย ลำปาง

23-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อการทำงาน

23-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานบัญชี

23-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 3
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

23-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีความขยัน ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องาน

23-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม, บันทึกรายรับ-รายจ่าย

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in the position with hotel background
 • English communication
 • Attractive benefits

22-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิกาศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-18

 

Applied
 • จัดทำรายการตั้ง-จ่ายเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชีมาก่อน และปิดบัญชีได้
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

22-Oct-18

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

22-Oct-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน

22-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชีมาก่อน และปิดบัญชีได้
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

22-Oct-18

 

Applied
 • คียร์ข้อมูลรับจ่ายประจำวัน
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถคีย์สต้อกผ่านโปรแกรมขายได้

22-Oct-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน

22-Oct-18

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

22-Oct-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 • มีความขยัน อดทน ต่องานที่ทำ
 • ทำบัญชี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท

22-Oct-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

21-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ

19-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย การบัญชี
 • มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้งาน

19-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Skill การทำงานที่ดี มีระเบียบแบบแผน
 • เป็นคนที่มี Attitude ในด้านบวก

19-Oct-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
 • บัญชี
 • พนักงานบัญชี

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีความขยัน ตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องาน

19-Oct-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ

19-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มี Skill การทำงานที่ดี มีระเบียบแบบแผน
 • เป็นคนที่มี Attitude ในด้านบวก

19-Oct-18

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับบัญชีซื้อ บัญชีขาย ภงด.53 ภาษี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้

19-Oct-18

 

Applied
 • 5+ years’ experience as a certified public account
 • 10+ years’ experience in an accounting leadership
 • Good command of written English and spo

18-Oct-18

 

Applied
 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Finance
 • Experienced in business risk control.
 • Able to relocate or work in Chiangmai, Thailand.

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานธุระการบัญชี บันทึกและจัดเจ็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมได้ดี

18-Oct-18

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 10 years experiences in Accounting

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

18-Oct-18

 

Applied