• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามาเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม, บันทึกรายรับ-รายจ่าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • accounting
 • การเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน บัญชี บริหาร
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
 • รับรายการสั่งซื้อ ตัดสต็อค แจ้งวางบิลลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • บันทึกบัญชีเบื้องต้น
 • จัดทำภาษี เช่น ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายยุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใชโปรแกรม Express,Excel ได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทราบหลักเกณฑ์การบัญชีเบื้องต้น
 • ทราบวิธีการใช้ Accounting Softward
 • มีความละเอียด รอบคอบ

22-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

22-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

22-Jul-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อการทำงาน

20-Jul-18

 

Applied
 • Aerospace Company
 • Executive Level
 • Attractive remuneration

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

20-Jul-18

 

Applied
 • งานเอกสารฝ่ายบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม EAST-ACC หรือ Bc ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-18

 

Applied
 • Accounting
 • Admin
 • Hotel

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • accounting
 • การเงิน

19-Jul-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าคอมมิชชั่น

18-Jul-18

 

Applied
 • ตรงต่อเวลา
 • ไม่ขาดงานบ่อย ขาดได้ตามสิทธิ
 • รู้จักหน้าที่ตัวเอง ไม่เกี่ยงงาน

18-Jul-18

 

Applied
 • รับ-จ่าย เงินสดย่อย ปิดและนับเงินสดย่อย
 • จัดทำใบลดหนี้ส่วนลดจ่ายและหนังสือรับรองภาษี
 • บันทึกใบสำคัญรับ/จ่าย/ทั่วไปลงในโปรแกรม MAC5

18-Jul-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Experience Real Estate Business prefered
 • Basic English communication
 • Knowledge about Land Tax, Accounting Software

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

18-Jul-18

 

Applied
 • 5+ years’ experience as a certified public account
 • 10+ years’ experience in an accounting leadership
 • Language : Good command of written English and spo

17-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience 1-3 years in Accounting
 • Male Or Female

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance and Accounting
 • 10 years experience in Finance and Accounting
 • Good command of English Communication

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assist on In-depth/customized costing
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-5 years working experience in financial analysis

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • ตรวจสอบสถานะลูกหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

17-Jul-18

 

Applied
 • Have experience at least 3 years in Accounting
 • Good accounting and tax knowledge bases
 • Analyzing account information

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตั้งใจทำงาน
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรงต่อเวลา
 • ไม่ขาดงานบ่อย ขาดได้ตามสิทธิ
 • รู้จักหน้าที่ตัวเอง ไม่เกี่ยงงาน

16-Jul-18

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finace/Admin

Meritton Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Ability to undertake accounting functions
 • manage office administration task
 • Good command of spoken and written English

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Accounting.
 • 5 years experience
 • Experience in ERP.

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied