• เตรียมเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านทางการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชีทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ระเอียดรอบคอบและช่างสังเกตุ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี
 • Accounting Manager / ผู้จัดการบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บัญชีเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Payroll ได้
 • จบ ปวส.หรือ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • จบ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง วุฒิป.ตรี – ป.โท สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ ในงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลระบบการจัดการด้านการเงินทั้งหมดภายในบริษัทฯ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

21-Nov-17

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้า
 • เคลียร์เอกสารการเคลมสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

21-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบยอดรับเงินจากบัตรเครดิต
 • จัดทำรายงานกระแสเงินสด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี

21-Nov-17

 

Applied

Invoice Officer

TCC Land Company Limited

เชียงใหม่

 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • สามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรายได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้ ระบบ SAP ได้

21-Nov-17

 

Applied
 • คีรย์ข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ สำหรับสินค้าในระบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความตั้งใจในการทำงานและตรงต่อเวลา

21-Nov-17

 

Applied
 • Managing and overseeing general accounting
 • Analyzing monthly results, costings and profit
 • Bachelor’s degree in accounting

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์มีพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet

21-Nov-17

 

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ในงาน

21-Nov-17

 

Applied

Credit Control

NARAH INDUSTRIES CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความเข้าใจงานทางด้านบัญชีและการเงิน
 • มีความขยัน อดทน รอบคอบในการทำงาน

21-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชีของโรงแรมทั้งหมด
 • ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งเบิกเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • บัญชีทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied

Tax Officer

EAST FOCI CO., LTD.

เชียงใหม่

 • คีรย์ข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ สำหรับสินค้าในระบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความตั้งใจในการทำงานและตรงต่อเวลา

20-Nov-17

 

Applied
 • ช/ญ วุฒิป.ตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

20-Nov-17

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Tax Officer

THE THAMNA CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35ปี
 • จบการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนโรงเเรมอย่างน้อย 3 ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

20-Nov-17

 

Applied

Cost Controller

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ปวส.-ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนโรงเเรมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุนของโรงเเรม

20-Nov-17

 

Applied

General Cashier

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีของโรงแรม
 • ทำรายการบัญชีของโรงแรม

20-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารรายรับ-จ่ายของโรงแรม
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส-ป.ตรี ด้านการบัญชี

20-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied

Accountant

THAI MAN YI CO., LTD.

เชียงราย

 • เพศหญิง , เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบครอบด้านการตรวจสอบเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบครอบด้านการตรวจสอบเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ และรับผิดชอบงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • Good presentation and communications skills
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • แคชเชียร์ประจำร้านคอสเมติก
 • มีประสบการณ์งานแคชเชียร์หรือพนักงานขายหน้าร้าน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20-Nov-17

 

Applied
 • Finance & Accounting Manager
 • Age 35 – 45 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ ดูแลเงินสด

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

20-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี แลภาษี เป็นอย่างดี
 • เงินเดือน 25,000++

19-Nov-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • จัดเตียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สาขาบัญชี
 • ทำบิลต่างๆ

19-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลบัญชีภาษีค่าใช่จ่ายของบริษัท

19-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ รายการบันทึกประจำวันเกี่ยวกับการขาย
 • ปิดงบการเงินประจำงวด โดยจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี

19-Nov-17

 

Applied
 • บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา

19-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล