• อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 7 years experiences in Finance / Treasury
 • Has tax knowledge such as VAT

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Good understanding of financial, statutory
 • At least 5 years of experience in an accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ทำรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least more than 10 years experiences
 • Computer literacy in MS office

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Finance
 • Accounting
 • Finance and accounting

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting.
 • 1 year experience in cost accounting
 • Analyzing cost of product.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 years or more experience in accounting
 • Support the forecast accuracy and process
 • Supervision of the processing cash transactions

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรอบคอบ ละเอียด และซื่อสัตย์ต่อการทำงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Make journal entry of costing transaction.
 • Prefer experience in SAP program.
 • Summarize cost accounting information,

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้ Program Accpac ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Accounting.
 • Experiences in Costing & Inventory
 • Good in computer program knowledge and ERP

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • least 5 years exp with the standard cost account
 • Knowledge in ERP system

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน ISO

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent knowledge on accounting practice
 • Experience in consolidation and applicable
 • Good understanding of inventory and production

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความรู้ด้านงานการบัญชี ระบบงานภาษี ระบบงานคลัง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced in Accounting Supervisor Position
 • Good MS.Excel for Accounting
 • Graduated in Accounting and Cost field or related

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถเจรจาต่อรองราคา

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ทำรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MNC Manufacturing Environment
 • English is a MUST
 • 8 years’ experience in Accounting

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree in Accounting
 • 3 years experience of Accounting in Multi-National
 • Good command of English and computer-literate

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป จบบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

22-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or above degree in accounting
 • Over 5 years experiences in finance accounting
 • Able to use SAP system will be advantage

22-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Costing
 • Accounting
 • Minimum 3- 5 years working experience

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An experienced or other accounting qualification
 • Experience and proven ability in a Management
 • Experience in accountancy software products

22-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Accounting, Business Administration
 • Good analytical skills and can work well
 • Background in agriculture, farming or wood

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduate of Master in finance, Costing,
 • Bachelor degree from international program
 • 3 years of experiences up will be advantage

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.(สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Jan-18

 

Applied
 • A minumum of 5-7 years experience
 • Ensure financial records are maintained
 • Responsible for applying accounting

22-Jan-18

 

Applied
 • MSI/PPR report for actual and plan/forecast.
 • Assist to support A/R daily function
 • Accounting or finance degree or equivalent

22-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in auditing

22-Jan-18

 

Applied
 • New Product cost simulation (BU, EL, KD and MEC)
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Product profitability analysis

22-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in auditing

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม - วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี

22-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปวช./ปวส./ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied
 • ควบคุมและบริหารงานฝ่ายบัญชี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 - 8 ปี

21-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาม. 3 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีเคยผ่านงานแคชเชียร์ หรือ บัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย

21-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 - 8 ปี

21-Jan-18

 

Applied
 • ปวส ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์งานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม express

21-Jan-18

 

Applied
 • เพส ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถทำงานเป็นทีมได้

20-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5-day work week
 • flexible working hours
 • free softdrinks & snacks

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting&Financial Skills
 • Payable, all related taxation
 • Bachelor Degree

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting, Finance
 • Good command of written and spoken in English.
 • Knowledge of Accounting SAP Software

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล