• เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of account payable function.
 • Minimum 1 year in the same role.
 • Degree in Accounting.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Computer literate. Excellent attention to details
 • Minimum 2 years of accounting experience
 • Secondary School/Diploma in Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mainly manage company overall accounting tasks
 • Bachelor’s or Master’s degree or higher in Account
 • Strong experience in Overall Accounting 4-5 years

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานที่บางละมุง ชลบุรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุน
 • สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+years experience in IT App Dev/ Project Imple
 • 5+years experience working in manufacturing/ inven
 • Strong Communication of English language

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 3 years of experience
 • Good English command

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 5 years of experience
 • Good English command

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

16-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting, Manufacturing,Admin, HR
 • Financial Systems Manufacturing, Supply chain,
 • Accounting, ERP, MRP, SAP

16-Mar-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • To prepare all tax self-assessment return
 • To hold the petty cash float

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี(บ่อวิน)

16-Mar-18

 

Applied
 • INDUSTRIAL ESTATE 304 PRACHINBURI
 • CORPORATE PLANNIG OFFICER
 • Accounting

16-Mar-18

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • At least 5-7 years of working experience
 • Proficient in Microsoft Office applications and
 • Good command of the English language.

16-Mar-18

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • 3 Yrs experience in GL Accounting.
 • Good command in English communication.
 • Good Knowledge in Local GAAP and US GAAP.

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible Cash Flow & Liquidity management
 • and US-SOX including Process Improvement
 • US GAAP principle to ensure that Tax reports

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

--

ชลบุรี

 • Min 5 yrs experience as Hotel Financial Controller
 • Thai National only
 • Competitive salary with great benefits

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ รถจักยายนต์ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบปวช - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรอบคอบในงานที่รับมอบห

16-Mar-18

 

Applied
 • At least 5 years experience in compliance field.
 • Good written and spoken English.
 • Bachelor's or higher degree in Accounting field.

16-Mar-18

 

Applied
 • Setup standard cost , Inventory revaluation
 • Good working knowledge of English
 • Basic knowledge in Accounting Software ; Oracle

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
 • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

16-Mar-18

 

Applied
 • สื้อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงินได้
 • สามารถทำงานได้หลายด้าน

16-Mar-18

 

Applied
 • วางแผนจัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษี
 • เงินเดือนตามความสามารถ ต่ิอรองได้

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา : ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา : การบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • มีความรู้ด้านวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

16-Mar-18

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

15-Mar-18

 

Applied
 • Get more knowledge of not only interpreting
 • but also cost accounting
 • Chance to learn basic business skill

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ และการบัญชีเบื้องต้น
 • มีที่พักให้

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒ ปวช. - ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีลูกหนี้ บิลเครดิต
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese Language knowledge is preferable
 • Experience in Finance & Accounting at least 2 year
 • Bachelor’s degree in Accounting

15-Mar-18

 

Applied
 • At least 5 year experience in Finance/Accounting
 • Background in new plant set up will be advantaged
 • Good command in English

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยัน มีความอดทน

15-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เครื่องแบบพนักงาน,เบี้ยขยันเดือน
 • เบี้ยขยันปี ,รถรับ-ส่ง ,ค่าเช่าบ้าน ,ค่าอาหาร

15-Mar-18

 

Applied
 • Accounting&Financial Skills
 • Payable, all related taxation
 • Bachelor Degree

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance and/ or Accounting
 • At least 3-5 years working experience in finance
 • Experience in ERP (SAP) is an advantage

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Finance Manager
 • CPD or CPA
 • 5 years experience in AP/AR

15-Mar-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Financial Controller

--

ระยอง

 • Technical skills in accounting and finance
 • Experience in start-up company
 • Keen in BOI and reporting

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Payment Voucher, Payment plan
 • Record for AP & AR
 • Check payment and contact to bank

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Strong math and analytics skills preferred
 • 2-3 years of accounting experience

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

15-Mar-18

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.(สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Mar-18

 

Applied
 • G/L Responsible
 • Cash & Banks Control
 • A/R Issue, Withholding Tax, Invoice

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล