พนักงานบัญชี / Accounting Officer

PHORNPIBUL CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ทำงานในแผนกบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี
 • งานบัญชีเจ้าหนี้,ทำใบสำคัญซื้อ เงินเชื่อ เงินสด

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุมิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลฝ่ายบัญชีทั้งระบบ

22-Jun-18

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

22-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • สามารถทำงานได้หลากหลายด้าน
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลลูกน้องได้

21-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

พนักงานบัญชี / Accounting Officer

PHORNPIBUL CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ทำงานในแผนกบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี
 • งานบัญชีเจ้าหนี้,ทำใบสำคัญซื้อ เงินเชื่อ เงินสด

20-Jun-18

 

Applied
 • จบ ปวส. ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์
 • อดทน มีวินัย

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมี ภาวะผู้นำ
 • สามารถนำเสนอผลงาน แก่ผู้บริหารได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied