• accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถควบคุมตรวจสอบงานที่รับผิดชอบได้
 • มีความรู้ด้านภาษีและระบบบัญชี

16-Mar-18

 

Applied

พนักงานบัญชี / Accounting Officer

PHORNPIBUL CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ทำงานในแผนกบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี
 • งานบัญชีเจ้าหนี้,ทำใบสำคัญซื้อ เงินเชื่อ เงินสด

14-Mar-18

 

Applied

Senior Finance Assistant | Qatar Airways | Bangkok

Qatar Airways

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • 3 years' experience
 • Airline accounting experience is an advantage
 • Experience in Oracle ERP systems

05-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล