• มีึความรู้เรื่องของมาตรฐานทางการบัญชีและภาษีอากร
  • มีประสบการในการวางระบบบัญชี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และเสนองาน

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่