• เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถ้าสามารถใช้ Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกัน

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experience in manufacturing
 • Monitor and manage month-end accounting processes
 • Good in English Communication Skill

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 5 years working experience of Finance & Acc.
 • Proficient in English language
 • Comprehensive medical insurance and provident fund

21-Jun-18

 

Applied
 • ปิดงบได้ถูกต้อง ทันเวลา
 • เป็นที่ปรึกษาให้ผู้บริหาร ในการวางแผนภาษี
 • วางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ และการเติบโต

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Thai nationality, aged 25-30 years old up
 • Bachelor Degree / Accounting
 • Good command of English / Computer

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วันหยุดวันลา
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม กองทุนทดแทน

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 3 years of experience in Accounting field
 • Expert in Microsoft Excel

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Providing administrative support to ensure
 • efficient operation of the office. Responsible for
 • confidential and time sensitive materials

19-Jun-18

 

Applied
 • Details Oriented
 • Degree in Accounting or any related field.
 • Minimum 5 year experience in general Accounting.

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

KAITAK NARITA CO., LTD.

ปากเกร็ด

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Excle ได้เป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ และติดตามทวงถาม

18-Jun-18

 

Applied
 • Minimum experience 3 years in consolidation/audit
 • Able to work under pressure with specific deadline
 • Proficient of Microsoft Office skills

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 10 years of experience in manufacturing
 • Monitor and manage month-end accounting processes
 • Good in English Communication Skill

17-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 2 Mths,Transport,Pvd F.,Med Ins.,Position,OT
 • Japanese Electronics Parts Mfg. & Trading
 • Exp. in Accounting over 5 yrs.

10-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 2 Mths, Transport, Pvd F., Med Ins.,Language
 • Global Mechanical Parts Trading Company
 • Exp. in Accounting over 7 yrs. in JP Company

07-Jun-18

 

Applied