• Competitive Package
 • Challenging work
 • We offer an attractive salary and benefits package

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging work
 • Apply Now!

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงา
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ช่วยอาวุโสการบัญชี (AP)
 • accountant
 • การเงินและบัญชี

18-Jan-18

 

Applied

ASSISTANT ACCOUNTING MANAGER

SmartSearch Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Review withholding tax report, VAT report
 • Responsible for the deadline of weekly reports
 • Improve internal accounting control procedure

17-Jan-18

 

Applied
 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance
 • At least 5 years’ experience in finance operations
 • Finance

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี , สามารถทำภาษีได้ ,
 • ต้องการผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้งาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Jan-18

 

Applied
 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 7 years’ experience in accounting/finance
 • Managing all finance and accounting functions
 • Strong interpersonal, communication and management

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Accountant

Jomtakol Co Ltd

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • Minimum experience 3 years in consolidation/audit
 • Able to work under pressure with specific deadline
 • Proficient of Microsoft Office skills

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล