• เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female of age between 35-45 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in retail business will be an advantage

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีทั้งระบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor of Accountancy or higher
 • 5 yrs experience in accounting in manufacturing
 • Good Analytical skills

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เพศชาย/หญิง
 • บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้

17-Nov-17

 

Applied
 • Thai national, age not over 30 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting/ Finance
 • At least 2 years experience working in treasury

17-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปวช,ปวส,หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office

16-Nov-17

 

Applied
 • Extremely Challenging Work
 • Competitive Package
 • Positive working environment

15-Nov-17

 

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Responsibilities Responsible for development and

15-Nov-17

 

Applied
 • ACCOUNTANT/ SENIOR ACCOUNTANT (Up to THB 45,000)
 • Outstanding career development opportunities
 • Competitive package with attractive benefits

15-Nov-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบ

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการเงิน / การบัญชี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน

15-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์
 • มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุตั้งแต่ 35-50 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Winspeed ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Accounting Manager

14-Nov-17

 

Applied

Costing Manager

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years in costing , inventory experience
 • Good command of English

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขี้นไปสาขาการบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป ในด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม Formula จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

14-Nov-17

 

Applied
 • Cashflow Management
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง

12-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในงานการคำนวณต้นทุน
 • เก็บข้อมูลต้นทุนสินค้าแต่ละสินค้า
 • มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

12-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งและสายงายตรง 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Autoflight

12-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quantity Surveyor

Tanoasree Thai Chicken Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความละเอียดรอบคอบ, รับผิดชอบสูง

10-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่างๆของบริษัท
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

10-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลากร อย่างน้อย 1 ปี

10-Nov-17

 

Applied
 • G/L, Account closing
 • Budgeting and forecasting
 • OPEX and CAPEX controlling

07-Nov-17

 

Applied
 • Good knowledge in Accounting procedures
 • Financial Planning
 • Accounting Report

03-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล