• 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

18-Jan-18

 

Applied
 • 4 years direct experience in Accounting
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • Experience of work form Manufacturing, Industry

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft word excel,

17-Jan-18

 

Applied
 • Controllership experience in Manufacturing
 • Strong knowledge and experience in accounting
 • Self motivated and desire to be business partner

17-Jan-18

 

Applied
 • MNC Manufacturing Environment
 • English is a MUST
 • 8 years’ experience in Accounting

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Business Administration
 • Good analytical skills and can work well
 • Background in agriculture, farming or wood

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล