• Minimum 5 years of experience as Financial Control
  • Location Samui
  • Commam English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
  • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

25-Sep-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • รักความก้าวหน้า
  • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

22-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล