• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

พนักงานบัญชี

Canapaya Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • พิมพ์แบบภ.ง.ด.1,3,53
 • ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี ลูกหนี้ - เจ้าหนี้
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปเเละจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบกากับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Regional Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Regional Finance Manager
 • Report to CFO APAC
 • Trading and professional services

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • able to communicate in English
 • at least 2 year of experience of accoutning

22-Sep-17

 

Applied

Fund Accounting (AM-M)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Fund accounting
 • NAV
 • Securities services

22-Sep-17

 

Applied
 • ACCOUNTANT
 • นักบัญชี
 • 5 + years in accounting/finance field

22-Sep-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • To utilize and develop your accounting
 • To learn and grow with a company
 • Be in charge of closing monthly-yearly accounts

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Finance Operations Officer

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounts Payable Officer

Agoda

กรุงเทพมหานคร

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to speak English, Proficient at SAP
 • AP and Taxation
 • Financial Analysis

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 – 10 ปี

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant (AP/AR)

ADECCO NEW PETCHBURI RECRUITMENT LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Communicate to supplier for due of payment
 • Bachelor's degree in accounting.
 • Be able to communicate in English

22-Sep-17

 

Applied

Account Assistance

Carestream Health (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Account Assistant
 • Bachelor's in Accounting
 • 3 years experiences

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduate in Finance
 • Complete the annual credit line review
 • Must be able to perform well under pressure

22-Sep-17

 

Applied

Accounting Manager

Freeland Foundation

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • At least 8 year experiences
 • Good command of both spoken and written English.

22-Sep-17

 

Applied
 • Assistant Accounting Manager
 • Power and Construction
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior accountant job
 • Instruments manufacturer
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 5 exp for supervisor and 10+ for manager
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

22-Sep-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • มีความขยัน ตั้งใจ และอดทน

22-Sep-17

 

Applied
 • Budget management, analysis
 • Luxury brand
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting and Finance Manager
 • Healthcare business
 • Fluent in Microsoft office

22-Sep-17

 

Applied
 • Ensure all accounts receivable transactions
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Must have at least 5 years of relevant experience

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Supervisor

NATURAL THAI ORCHID CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied

Accounting Officer

NATURAL THAI ORCHID CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 10 years management working experience
 • Accountant, AP, AR, GL, SAP
 • bachelor’s degree or MBA, Good in English

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in Accounting and Financial
 • Holding CPD/CPA license or auditor experience

22-Sep-17

 

Applied
 • Accounting degree, excellent in English
 • Provide internal audit & control advice to clients
 • Strong communication and analytical skills

22-Sep-17

 

Applied

Tax Officer

Pego Concrete Pumb Service Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Aged 24 - 35 years old. Thai nationality
 • degree in Business Administration, Accounting
 • Able to work well under pressure

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A bachelor degree in Accounting
 • A minimum 3 years experienced in Accounting field
 • Good team player and team coordination

22-Sep-17

 

Applied
 • 3 Y++ in costing, inventory management
 • Reconcile GL, costing & inventory
 • Audit experience is advantage

22-Sep-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of working experience in Accounting
 • Good command of English

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • จบการศึกษาปวช ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี พิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied

ACCOUNTING OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Being responsible for the day to day
 • Supporting the accounting department
 • Handling VAT and Withholding Tax

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 • ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Operation Specialist
 • Industrial Chemicals, Gases
 • Job in Bangkok, Thailand

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านปฏิบัติการกองทุน
 • Provident fund Operation
 • Fund accounting

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or female
 • Aged 25 - 35 years old
 • Thai nationality

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied

Tax Officer

Union Inta Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied

Assistant Accountant

Union Inta Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in accounting
 • Minimum 7 - 10 years of experience
 • Good English skills.

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล