• จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จร
 • จัดทำรายการลูกหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความมั่นคง ก้าวหน้า
 • สวัสดิการดี
 • เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร

23-Jun-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

23-Jun-18

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี หรือ ปวส.
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

23-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษี
 • เงินเดือนตามความสามารถ ต่ิอรองได้

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

23-Jun-18

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

22-Jun-18

 

Applied
 • Must be a licensed accountant
 • Must be proficient in SAP
 • Preferably with audit experience

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดบัญชีประจำเดือน,ไตรมาส,ประจำปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร ด้านบัญชีการเงิน

22-Jun-18

 

Applied
 • มีประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • ปิดบัญชีประจำเดือน,ไตรมาส,ประจำปี

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Knowledge of SAP will be an advantage.
 • Transportation allowance (Bang-na to Chonburi).

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting
 • At least 0-2 years experience in Accounting

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CFO / Chief Financial Officer
 • Strong presentation skills in public
 • Good command in English

22-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 3 years experienced in Finance and Account
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good working knowledge

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 10years of experience in manufacturing environment
 • Work in Chonburi province

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years exp. in finance & accounting
 • Chinese communication mandarin
 • Good in leading team work

22-Jun-18

 

Applied
 • Degree in Accountancy
 • At least 8 years work experience
 • Good communication skills

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Education to tertiary level
 • An experienced or other accounting qualification
 • Experience and proven ability in an accounting

22-Jun-18

 

Applied
 • Education to tertiary level
 • An experienced or other accounting qualification
 • Experience in accountancy software products

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 5 years or more experience
 • Computer literacy in MS-Office and SAP

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปวส. / อนุปริญญา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีมาอย่างน้อย 2 ปี
 • พนักงานบัญชี

22-Jun-18

 

Applied
 • 5-10 years in Senior Accounting, Cost Accountant
 • Multinational Manufacturing Experience
 • Costing, GL, Fix Asset

22-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ทางด้านบัญชี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ปวส. สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 2ปี ขึ้นไป

22-Jun-18

 

Applied
 • Accounting and Finance Manager
 • สื่อสารภาษาจีน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Supervisor
 • สื่อสารภาษาจีน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Will work closely with operations and supply chain
 • 5 years' experience in the manufacturing industry
 • Competitive compensation package provided

21-Jun-18

 

Applied
 • Chemical
 • Taxation, Withholding Tax, VAT
 • AR, AP, GL

21-Jun-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด/อ่าน/เขียน)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

21-Jun-18

 

Applied

Chief Account

Koh Kood Paradise Beach

ภาคตะวันออก

 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถ ใช้ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ได้ดี
 • สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ภาษาต่างประเทศ ได้ดี

21-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Jun-18

 

Applied
 • Education Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Work experience Account Supervisor
 • Other related capabilities Good human relations

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP
 • โบนัส ปรับเงินประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี การอบรม

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หัวหน้า/ปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree with Accounting / Finance
 • Preferred to have non life insurance experience
 • Experience in accounting function

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

21-Jun-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • ธุรการ

21-Jun-18

 

Applied
 • Accounting
 • cost
 • Fix asset

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 23 - 30 years old
 • Degree in Accounting, Finance or related fields
 • Experience about Business Planning

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 7 years’ experience in financial
 • Possessing a CPA certificate

21-Jun-18

 

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Strong math and analytics skills preferred
 • 2-3 years of accounting experience

21-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

21-Jun-18

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Over 5 years of experience in Accounts Payable
 • Have a good accounting and tax knowledge

21-Jun-18

 

Applied
 • 10 years’ experience in financial accounting
 • Bachelor’s Degree or higher in accounting
 • Strong knowledge of local accounting practices

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong accounting in manufacturing environment
 • Can work in Amata Nakorn Phase 8
 • Good command of English and SAP

20-Jun-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
 • สามารถยื่นแบบภาษีซื้อ – ขาย ได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ - จ่ายเงิน

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied