• ประสบการณ์งานบัญชีในระดับบังคับบัญชา 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชี BOI มีความรู้เขตการค้าเสรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountancy, Finance
 • Work experience, more than one year, in accounting
 • Ability to coordinate with clients smoothly

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Understand generic corporate income tax
 • Minimum 5-8 years working experience
 • Able to communicate and deal effectively

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education Bachelor or Master Degree in Accounting
 • Work experience Account Supervisor
 • Other related capabilities Good human relations

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age 35 – 42 years old
 • 5 years' experience in management level
 • Strong knowledge of Costing and Cost Reduction

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอาคาร ธุรการบัญชี : 2-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ year exp.
 • Finance Dept.
 • Chinese Speaking

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • Can use Express software
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • At least 1 year working experience
 • Good command of written and spoken English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • At least 1 year working experience
 • Good command of written and spoken English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 8 years of relevant work experience
 • Chinese speaking
 • Based in Banbung,Chonburi

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

23-Sep-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

23-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

23-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

23-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

23-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

23-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

23-Sep-18

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี หรือ ปวส.
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

22-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

22-Sep-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

22-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน + เงินเกษียณ
 • จบปวส. - ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณา
 • เป็นพิเศษ)

22-Sep-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

22-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • 7-10 years’ experience in accounting&finance field
 • Be able to make financial statement

22-Sep-18

 

Applied
 • Finance Analysis,Ad Hoc report - Hyperion ,
 • Month End Closing, accounting ,finance,report
 • Chonburi and Rayong , Planning,English

21-Sep-18

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องบัญชี
 • มีความขยัน อดทน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันชีวิต

21-Sep-18

 

Applied
 • BUS Transportation
 • Annual BONUS
 • Free Lunch & OT food

21-Sep-18

 

Applied
 • Finance Director
 • finance with operational experience
 • Cost controlling

21-Sep-18

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • GL / CAPEX / TAX / BOI/SOX
 • ERP System/Tax regulations with CPD license
 • Tax management, PND 3,53,54

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in IFS System is preferable
 • Proven work experience as an Accounting Supervisor
 • Attractive benefit with good working environment

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting.
 • At least 0-5 years in accounting field auditing.
 • Good command of English and computer literacy

21-Sep-18

 

Applied
 • Education Bachelor's Degree
 • Experience 5 years up
 • Can work under pressure

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • monthly accounting closing process
 • Financial statement report
 • budgeting and forcasting

21-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

21-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หัวหน้า/ปฏิบัติงานฝ่ายบัญชี

21-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจนับเงินสดและเอกสารแทนเงิน (Tender)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • Manufacturing cost base on ERP system (BPCS).
 • Presentation cost variance analysis.
 • Check all of cost account reconciliation report.

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • รักบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

21-Sep-18

 

Applied
 • At least 5 year experience in real estate
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • knowledge in property or real estate taxation

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Have a chance to use English and Japanese Langague
 • A bright carier path is waiting, Can use Express

20-Sep-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • บันทึกรับชำระหนี้
 • ตรวจสอบรายงานเงินฝากลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ปวช.ปริญญาตรี สาขาบัญชี

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting, finance
 • Work proactively and provide recommendations
 • Strong communication and presentation skills

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับจ่าย, ลงบัญชีในโปรแกรมบัญชี
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป เพศชาย/หญิง

20-Sep-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied