• ตรวจสอบบัญชีการเงิน และรายได้
 • ปวช. ขึ้นไปหรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • จัดทำใบเสร็จให้กับลูกค้า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age not over 27 years old
 • Good command in English
 • Minimum 2 years experience in related field

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command in English
 • Strong sense of responsibility

23-Sep-17

 

Applied
 • To work in Japanese well-known manufacturing firm
 • To utilize your skill to support company
 • Loyal and hard-working performers will be rewarded

23-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account , finance , CPD , licence, accounting,A/P,
 • asset, liability, capital ,account , oil and gas
 • financial , transactions, A/R;G/L

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female age between 28-40 years old
 • Bachelor Degree in Finance and accounting
 • At least 5 years’ experiences

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Experience with SAP software is preferable.
 • Maintain schedules and books of US GAAP

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accountant General Ledger
 • reviews the accounts and documents the monthly
 • SAP user is mandatory

22-Sep-17

 

Applied
 • Chief Finance Officer Job
 • Raw Materials, Commodities
 • Job in Chonburi, Thailand

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Female, age between 30-40.
 • 8 years of experience.
 • Strong knowledge in IFRS and Thai GAAP.

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 3+ years as Finance & Accounting Manager
 • Knowledge of SAP and /or other ERP as well as US
 • Review bank reconciliations, loan schedules

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี การบัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree in In Accounting, knowledge in Finance
 • Experience in Budgetting control and SAP managemen
 • -

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 10 years experiences.
 • Head of Finance, Finance Director, CFO
 • Strong Management and Problem Solving Skill.

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

21-Sep-17

 

Applied
 • Experience in cost accounting 2 years up
 • Monthly and year end closing
 • Factory expenses Monthly Report and analysis

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experiences in accounting
 • CPD certified is require

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account
 • Finance
 • Bachelor Degree

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SAP experience is a must
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • At least 3 years of relevant experience

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ หญิง -อายุ 22 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า2ปี

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรุปรายงานทางด้านการบัญชี เจ้าหนี้ร้านค้า
 • หญิง 25 ปีขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป
 • ทำรายงานส่งกรมสรรพากร สรุปสมุดซื้อ-ขายรถยนต์

21-Sep-17

 

Applied
 • At least 5 – 10 years experience in an accounting
 • Excellent skills in ERP
 • Have Experience in GMP systems

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support month end close activities
 • Bachelor degree in accounting
 • Experiences 0-2 year in Costing & Inventory

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 5-8 years experience in accounting
 • handle a range of cashiers duties

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA / MA in Finance Management, Accounting
 • Manufacturing experiences is a must
 • Excellent analytical, negotiable skills

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or related
 • Experience in Treasury, Cash Flow Report
 • Can communicate in English and familiar in SAP

20-Sep-17

 

Applied
 • Male / Female, 22 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting or related fields
 • Good knowledge of MS office and AS400

20-Sep-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • CPD certified is require
 • Good command in English

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20-Sep-17

 

Applied
 • Finance Manager, Business Controller, FP&A Manager
 • Finance Director, Financial Controller, FC
 • Regional Financial Controller, AFC, SEA FC

20-Sep-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชี

20-Sep-17

 

Applied
 • Age 38-45 years old
 • Good English communications
 • Over 10 years multinational company experience

20-Sep-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
 • ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ

20-Sep-17

 

Applied
 • Prepare & publish timely monthly financial
 • 8 years of experience
 • Strong knowledge in IFRS and Thai GAAP

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor' s degree in Accounting and Finance
 • At least 3-4 year experience in Finance
 • Excellent English Communication skills

19-Sep-17

 

Applied
 • Prepare petty cash , Payment Voucher, A/P,A/R
 • Input data to Express Program
 • Prepare Input VAT ,Out put VAT Report

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล