• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านบัญชีและภาษีอากร

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม express , excel ชำนาญ
 • ไม่มีหนี้สินเยอะเกินไป

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์2ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาบัญชี ปวช.ขึ้นไป
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบ สูง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเบื้องต้นได้

19-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor ' s degree
 • Experiences in Cost Accounting function
 • Comprehensive knowledge of costing principles

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • สามารถจัดทำเรื่องสำรองจ่ายได้

18-Jun-18

 

Applied