• มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์2ปีในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Sr. Accountant

Manarco Recruitment Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experiences in accounting
 • Tax, Vat, AP, AR

26 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years ’s experience
 • Experience from Audit firm
 • Prepare timely and accurate statutory financial

32 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Qualified to degree level
 • 2+ years of accounting experience
 • Good written and spoken English skills

37 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Data reconciliation of insurance products
 • Administration support to account receivable

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree or higher in Accounting
 • 5 years of experience in Accounting Manager
 • Decision making, managerial and leadership skill

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 2-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และงบประมาณ
 • ผู้จัดการการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 10 years’ experience in Construction.
 • Good communication and presentation proficiency.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง / ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ริญญาตรีขึ้นไป สาขา :สาขาการบัญชี การเงิน
 • านงานด้านบัญชี และ การเงิน อย่างน้อย 5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์1-3 ปี
 • ละเอียด รอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Specialist
 • Accounting Operations
 • Accounting Control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years experienced in GA, Admin or Accounting
 • Good command in Japanese(Business level)
 • Personality (Multi-tasking , Flexible , Self- star

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Background in the Real Estate industry is a must
 • Good command of English and computer proficient

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผ่านงานธุรกิจ Freight Forwarder จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์3ปีเป็นอย่างน้อย
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Knowledge in ERP system especially Oracle
 • Strong computer literacy in MS Office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant (up to 40K)

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • BA in accounting
 • AR, GL and Tax experience
 • Good English command

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years’ experience in an accounting role
 • Experience of closing accounts
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting
 • Invoice
 • บัญชีการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Oversee all the finance & accounting's activities
 • More than 10 years experience in accounting field
 • At least 3 years experience in Financial Sector

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2 mths.,Med Ins.,Pvd F.,Trans,Language,etc.
 • Japanese Famous Listed Manufacturing & Trading
 • Exp. in Accounting over 1 yr. in Japanese Company

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To support Financial Controller & Country Manager
 • To coordinate and prepare documents and/or report
 • To prepare and update of Financial analysis report

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •Bachelor Degree in Accounting, Finance or Busines
 • •Minimum 3 year of working experiences in accounti
 • •Knowledge of accounting standards (IFRS and TFRS)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การเงิน
 • Budgeting
 • งบประมาณ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • มีความคล่องแคล้ว ว่องไว ไหวหริบดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีบริหาร อย่างน้อย 5 ปี ขึ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีความสามารถ รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting/Finance
 • 2-4 years’ experience in related functions
 • Good command in English (TOEIC 650)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 10 yrs experience in finance and accounting
 • Knowledge in ERP system/VAT/TAX
 • Holding CPD license is an advantage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tax Manager

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • BA/BS degree in Taxation, preferably Accounting
 • 3-4 years tax management/consulting experience
 • good Understanding in cross-border Tax

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female ,age not over 45 years old
 • 5-8 years’ exp in Tax, VAT,Transfer pricing
 • Good in English/ @ BTS Ploenchit

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Overall in charge of the financial management
 • Working experience with Japanese companies
 • Good command of English / Ladkrabang area

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Controller
 • Reporting
 • Finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานภาพรวมด้าน AP ของบริษัทและทีมงาน
 • พัฒนางานระบบบัญชีร่วมกับ IT ต้นสังกัด
 • สนับสนุนรายงานบัญชีบริหารให้แก่ระดับ Management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 - 5 years in Financial Analysis and Reporting
 • Strong MS Office, i.e. Excel skills (intermediate)
 • Good English, Team Lead, Dynamic & Driven Attitude

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • พิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Finance & Banking.
 • 5 - 10 years experience in investment banking.
 • Good command in English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting / finance
 • 3 years working experience
 • Relationship building & interpersonal skill

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chemical Trading
 • SAP, Big 4 Audting firms
 • Top university, Sales

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Has experience in Life assurance industry 8 years
 • Strong accounting knowledge and GAAP
 • CPA is preferable

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years++ work experience in Finance, Accounting
 • Exp in Collection/ AR
 • Ecommerce industry & Fun environment

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Front Row of Business Growth +++
 • Talented Colleagues & Tech-Based Atmosphere +++
 • Unlimited Growth Opportunities +++

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality / Bachelor Degree in Accounting
 • At lease 2 year experience in Accounting
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting, Auditing, Budget Control
 • Financial Analysis
 • good command in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Friendly international environment
 • Good salary and work conditions
 • Able to communicate in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • .

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล