• ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถบริหารจัดการงานในแผนกได้เป็นอย่างดี

23-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • ควบคุม3.ทำงานทั้งหมดในฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าในสต็อก

23-Nov-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

23-Nov-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาวิชาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสานงานบัญชีลูกหนี้กับฝ่ายบัญชี
 • สรุปผลการติดตามหนี้รายสัปดาห์

22-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษา บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการบัญชี+การเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์
 • มีความรู้ด้านการเร่งรัดหนี้สิน

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. ขี้นไป (หากจบสาขาบัญชี จะพิจราณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

21-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษา บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการบัญชี+การเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์
 • มีความรู้ด้านการเร่งรัดหนี้สิน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล