ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  เมืองปทุมธานี
  • เคยทำงานบริษัทมหาชน หรือทำงานในตลาดหลักทรัพย์
  • มีประสบการณ์ 3 -5 ปี ด้านการบัญชี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
  Argyll Scott Asia's Bænnexr̒ k̄hxng
  Argyll Scott Asia's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานีมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Competitive compensation and benefits package
  • Challenges in dynamic & collaborative team
  • Excellent working environment and culture
  Argyll Scott Asia's Bænnexr̒ k̄hxng
  Argyll Scott Asia's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานีมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Competitive compensation and benefits package
  • Challenges in dynamic & collaborative team
  • Excellent working environment and culture
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.'s โลโก้ของ

  Internal Audit Officer (Manufacturing/Pathumthani) 50K

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Internal Audit Officer
  • Experienced in internal auditor
  • Good knowledge of accounting standards
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)