ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  THAI UNION GROUP PCL.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  THAI UNION GROUP PCL.'s โลโก้ของ

  Accounting Manager

  THAI UNION GROUP PCL.
  ภาคใต้
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี ปิดบัญชีได้
  • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทฯ ต้นทุน กฎหมายภาษี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)