ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 569 ตำแหน่งงาน
  Shera Public Company Limited's banner
  Shera Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้
  • มีความรู้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 25K - 45K /เดือน
  • ปริญญาตรี บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานในสำนักงานบัญชี มากกว่า 1 ปี
  • มีความรู้ความสามารถ ด้านบัญชีและภาษี
  สาทร
  • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
  • มีวินัยในการทำงาน ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน , การบัญชี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความชำนาญในโปรแกรม SAP เป็นอย่างดี
  Colgate-Palmolive (Thailand) Limited's banner
  Colgate-Palmolive (Thailand) Limited's logo

  Commercial Finance Manager - Thailand (Pet Finance)

  Colgate-Palmolive (Thailand) Limited
  คลองสาน
  • Commercial Finance / FP&A for Hill's Thailand
  • Min of 8-10 work years in Finance / Good English
  • Leadership and influencing skills
  Central JD Fintech Co., Ltd.'s logo

  Financial Analyst (FP&A)

  Central JD Fintech Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • Experience working in FP&A
  • management account and monitoring financial
  • Strong leadership and interpersonal skills
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo

  Section Manager-Accounting

  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  Central Group (Centara Hotels & Resorts)'s banner
  Central Group (Centara Hotels & Resorts)'s logo

  Chief Accountant

  Central Group (Centara Hotels & Resorts)
  ปทุมวัน
  • Working exp. at least 7 yrs in accouting or audit
  • Knowledge in tax and accounting principle
  • Organized and detailed
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • ต้องการเติบโตด้านบัญชีของงานก่อสร้าง
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร และระบบบัญชี
  • โปรแกรมแบบ ERP
  The Planner Education Co., Ltd.'s banner
  The Planner Education Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 25K - 30K /เดือน
  • ประสบการณ์ทำบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ภาษี
  • จบป.ตรีด้านบัญชี
  Trinity Securities Co., Ltd.'s banner
  Trinity Securities Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี 5-10 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชี
  • ภาษาอังกฤษดี
  Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited's banner
  Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited's logo

  Controlling Specialist

  Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited
  สาทร
  • Financial Control, Financial Planning & Analysis
  • Capital Investment Analysis, Operating Budget, HFM
  • Strategic Plan, Statement Analysis, Tech savvy
  FWD Life Public Company Limited's banner
  FWD Life Public Company Limited's logo

  Statutory and IFRS Reporting

  FWD Life Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • audit and reporting
  • IFRS reporting
  • insurance business
  ถัด ไป